אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 לקוחות וידידים יקרים, כמדי שנה, אנו שמחים להגיש לעיונכם את החוברת השנתית של משרדנו לתום שנת המס 2023 ולקראת שנת המס 2024 , בתקווה שהחוברת תשמש אתכם ותסייע בידכם בתכנון פעילויותיכם הכלכליות. מלחמת "חרבות ברזל" פרצה ב 7- לאוקטובר 2023 ב תקיפה אכזרית שהוביל ארגו ן הטרור חמאס במערב הנגב, במסגרתו נטבחו כ - 1,200 איש, נפצעו אלפים רבים ונחטפו כ 240- איש. בתים רבים בישובים נחרבו ועשרות אלפי תושבים מהצפון ומהדרום פונו מבתיהם . מאז אותו יום מדינת ישראל מצויה ב אי - ודאות גבוהה בנוגע להתפתחות המלחמה , לאורכה, לתוצאותיה ולהשלכותיה. אי - הוודאות נוגעת גם לגורל החטופים, למועד חזרת המפונים לבתים ושיקום יישוביהם, לחזרת אנשי המילואים ולשיבתם של כל החיילים וכוחות הבטחון בשלום לבתיהם. במישור הכלכלי המלחמה גרמה לנזקים ישירים בהיקפים גבוהים ביותר לעסקים רבים, ולצידם הולכים ומצטברים גם נזקים עקיפים, לרבות למגוון עסקים בעורף, לגביהם אין וודאות באשר לפיצוי שינתן בגינם, אם בכלל, וליכולתם לשרוד את המשבר שנגרם להם. לפי התחזית הכלכלית של חטיבת המחקר בבנק ישראל המלחמה צפויה ל גרוע בשיעור של 0.8%-0.3% מצמיחת התוצר בכל אחת מהשנים 2023 ו 2024- . הדבר נגרם כתוצאה מירידה הן בצריכה והן ביצור. ה ירידה ביצור הינה שילוב של היעדרות עובדים בשל גיוס למילואים וסגירת מוסדות החינוך, פגיעה בהון הפיזי , סגירת מקומות עב ודה מטעמי בטחון באזורים מאוימים וכן שיבושים בשרשראות אספקה. בנק ישראל צופה בנוסף, כי אי - הוודאות תביא לצמצום ההשקעה בענפי המשק , ו להעלאה נוספת של עלויות המימון . שני ענפי משק שיפגעו במיוחד הם ענף ה בנייה שיסבול בשל מחסור בעובדים לאור החמרת הה גבלות על כניסת עובדים מיהודה ושומרון ו מניעה מוחלטת של כניסת עובדים מעזה , וכן ענף שרותי התיירות שהפעילות בו נעצרה כמעט לחלוטין, ומ ניסיון העבר ההתאוששות שלו ממושכת . ירידה בבי קושים במשק , צפויה לגרור בעקבותיה גם צמצום ב יבוא . נתונים מעודדים ניתן למצוא בבלימת עלית האינפלציה אשר לפי ההערכות צפויה לרדת בשנת 2024 ל - 2.4% לעומת 3.5% בשנת 2023 ו - 5.1% בשנת 2022 . עוד ניתן לציין את שיעורי האבטלה הנמוכים והיציבים, כאשר הצפי הוא ל - 3.6% בשנת 2024 לעומת 3.2% בשנת 2023 ו - 3.3% בשנת 2022 . זאת ועוד, ניתן לצפות לירידת הריבית של בנק ישראל ה עומדת כעת על 4.75% לרמה של 4.0% ואף 3.75% ברבעון השלישי של .2024 לצד ההתרחשויות הקשות שהפילו עלינו אויבינו אנו עדים לגילוי עוצמתה וחוסנה של החברה הישראלית ולתמיכה האדירה לה היא זוכה מצד הקהילות היהודיות וראשי מדינות בעולם. קבוצות רבות קמו והתגייסו לסייע. צמחו אין ספור יוזמות, המצאות, שיתופי פעולה, גילויי התנדבות, סולידר יות ועזרה הדדית. כולנו תקווה שהרוח הישראלית המרשימה הזו תישאר איתנו גם כאשר נחזור לשגרה, תביא ליציבותה של החברה הישראלית ולשיפור המדדים הכלכליים של המשק הישראלי. חזקים ומאוחדים נצפה לשובם של חטופינו וחיילינו בריאים ושלמים לביתם בכבוד רב, אליוט גלובל ישראל אתר הקבוצה: www.alliott.co.il צוות המערכת ) לפי סדר א"ב :( מומי אליאס רו"ח, דוד בירנדורף, משה כדר עו"ד רו"ח, חגית ליברמן פלס רו"ח, אריאל פטל רו"ח, פסיה פריידין רו"ח, רחלי קוממי רו"ח. כל הזכויות שמורות לאליוט גלובל ישראל . אין לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב מהמחברים. העלון ונספחיו מיועדים למתן מידע כללי בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי. במידה ודרושים לכם הסברים נוספים או הדרכה כל שהי , נבקשכם להתקשר למשרדנו .

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 זכאי לפיצוי כמפורט בטבלה, הפיצוי חייב במסהכנסה ובביטוח לאומי ואינו חייב במע"מ

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 פיצוי על נזק עקיף מלחמת חרבות ברזל סכומי הפיצוי

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 זכאי לפיצוי בסכוםשנקבע כמפורט בטבלה, הפיצוי חייב במס הכנסה ובביטוח לאומי ואינו חייב במע"מ

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 פיצוי על נזק עקיף מלחמת חרבות ברזל סכומי הפיצוי

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 תוכן עניינים עמוד חלק א - מיסוי היחיד שיעור המס השולי המרבי ליחיד......................................................................... 1 מיסוי על בסיס פרסונאלי .................................................................................. 1 הכנסות של יחיד מהשכרת דירה למגורים ........................................................... 2 קיזוז הפסד עסקי כנגד הכנסות ממשכורת ........................................................... 5 נקודות זיכוי לחיילים משוחררים ........................................................................ 5 נקודות זיכוי ליחיד שמסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע ...................... 6 נקודות זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד סיעודי ........................................... 6 נקודות זיכוי נוספות עבור ילדים ........................................................................ 7 מיסוי מלגות .................................................................................................. 9 הכנסות מהימורים, הגרלות ופרסים ................................................................... 10 חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים ביחד ............................................................. 10 הקלות במיסוי לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ................................................... 13 תרומות למוסדות ציבוריים ולקרן לאומית ............................................................ 14 הכרה בהוצאות ריבית על משכנתא .................................................................... 14 חלק ב - מיסוי שוק ההון ורווחי הו ן שיעורי המס בשוק ההון ורווחי הון לחברות ........................................................... 16 שיעורי מיסוי שוק ההון ורווחי הון ליחידים ............................................................ 16 חובת דיווח על רווחי הון ממכירת נכס ותשלום מקדמה ........................................... 19 מיסוי הכנסות מדיבידנד מחוץ לישראל )תיקון (169 ............... ............... ................ 19 קיזוז הפסדי הון ............................................................................................. 20 מטבעות וירטואלים ......................................................................................... 22 חלק ג - תיקונים הנובעים מחוק ההתייעלות הכלכלית השפעות המיסוי של חוק ההתייעלות הכלכלית התשע"ז 2016- ................................ 25

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 עמוד חלק ד - מיסוי מקרקעין מס שבח ....................................................................................................... 27 מס רכישה ....................... . ............................................................................ 28 הקלות ממס השבח ........................................................................................ 28 קיזוז הפסדים ....................................... . ........................... . ............................ 29 חובת דיווח על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין .... .... .............................................. 29 פטורים ממס שבח .......................... . ............................................................... 30 מתנות לקרובים ...................... . ...................................................................... 32 חלק ה - מס ערך מוסף חובת דיווח מקוון ....... . .................................................................................... 33 עוסק פטור ................................................................................................... 33 החובה לדרוש חשבונית מס ואי תשלום במזומן ................ .... ................................. 33 חוק המזומן ......................................................... . ........................................ 34 דיווח על בסיס מזומן לנותני שירותים ויצרנים קטנים ......... ..... ............................ 35 .... קבלן מבצע - מועד הוצאת חשבונית מס ..................... ..... ... ................................. 37 האיסור לדרוש חשבונית מהספק בטרם שולמה התמורה ..... .... ............................... 37 טבלת שיעורי מס ערך מוסף מיום פרסומו של החוק ועד היום ..... ...... ....................... 38 הוראות מס ערך מוסף בנוגע לכלי רכב ........................ ... ..................... . ............... 38 קטנועים ואופנועים - היבטי מס ערך מוסף ............... ... ................... . ....... ..... .......... 39 חלק ו - פעולות שיש לבצע ביום 31 בדצמבר 2023 מפקד המלאי ............................................................... . ................................ 40 פרויקטים או עבודות בביצוע ......................................... .. .................................. 42 פנקסים חדשים ...................................................... . ...................................... 42 שמירת מסמכים ....................................................... . .................................... 42 ספירת קופה ................................................................................................. 43

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 עמוד חלק ז - תשלומים שניתן לבצע לאחר סיום שנת המס 2023 תשלומים לבעלי שליטה ................................................................................... 44 תשלומים לתושבי חוץ ..................................................................................... 44 חלק ח - חיסכון פנסיוני חיסכון פנסיוני - הגדרות .................................................................................. 45 הטבות מס לשכירים ועצמאיים .......................................................................... 46 כללי משיכה של כספי תגמולים מתוכניות קצבה .................................................... 48 כללי משיכה של כספי תגמולים הוניים................................................................. 49 כללי משיכה נוספים של כספי תגמולים ................................................................ 49 קרן השתלמות ............................................................................................... 50 אובדן כושר עבודה ......................................................................................... 52 ניכוי הוצאות סוציאליות .................................................................................... 52 בעלי שליטה ................................................................................................. 52 פריסת מס .................................................................................................... 53 פוליסת חסכון פרט ......................................................................................... 55 הטבות נוספות לתוכנית חסכון ........................................................................... 57 הפקדות חד פעמיות לתוכנית במעמד עצמאי במסגרת תיקון 190 ............................. 58 קצבה בגיל פרישה ......................................................................................... 59 קצבה מוכרת ................................................................................................. 59 פנסיה חובה לעצמאי ....................................................................................... 61 טופס 161 החדש ........................................................................................... 65 סוף עידן ביטוחי המנהלים ............................................................................... 66 חלק ט - הוצאות תשלום הוצאות שכר והוצאות סוציאליות על בסיס מזומן ......................................... 67 תשלום פיצויים ומענקי פרישה .......................................................................... 67 חובות אבודים ............................................................................................... 68 מכירת מלאי מת או שתנועתו איטית ................................................................... 69 מכירות בין - חברתיות ...................................................................................... 69 מוניטין ........................................................................................................ 69 חובת ניכוי מס הכנסה במקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים ............................. 69 נסיעה עסקית לחו"ל ....................................................................................... 71 ניכוי בשל דמי ביטוח לאומי לעצמאים .................................................................. 72 מתנות ושי לחג .............................................................................................. 72 אירוח ............ .............................................................................................. 73

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 עמוד הוצאות כיבוד ................................................................................................ 73 הוצאות לינה בארץ )כולל ארוחת בוקר( ............................................................... 73 היבטי מיסוי בגין ימי גיבוש לעובדים ................................................................... 74 הוצאות ביגוד .. .............................................................................................. 75 הוצאות אחזקת טלפון שאינו נייד ....................................................................... 76 הוצאות אחזקת טלפון נייד )סלולרי( ................................................................... 76 הוצאות אחזקת רכב ....................................................................................... 77 חלק י - דיווחים והודעות לרשויות המס חובת דיווח על רווחי הון ממכירת נכס ותשלום מקדמה ........................................... 81 חובת דיווח על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין ...................................................... 81 חובת דיווח על תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס ................................................... 81 חלק יא - ביטוח לאומי דמי ביטוח לאומי ............................................................................................ 84 גיל פרישה .................................................................................................... 87 מבוטחים שאינם עובדים שכירים ....................................................................... 88 עובד עצמאי ............ ........................... ........................................................... 89 עיסוקים מעורבים והוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח ................ ......... ......... 92 חלק יב - דיני עבודה כרטיס עובד ................................................................................................. 102 חוק הודעה לעובד ) תנאי עבודה ( , תשס"ב 2002- ................................................. 102 מספר שעו ת העבודה בערבי חג ........................................................................ 103 תשלום עבור ימי חג . ....................................................................................... 103 עבודה ביום שבת ........................................................................................... 103 מילואים ....................................................................................................... 104 הריון ולידה ................................................................................................... 104 אימוץ ילדים .................................................................................................. 107 הודעה בכתב מעובד שהתפטר ......................................................................... 108 חובת דיווח על תאונת עבודה ............................................................................ 108 חובת ניהול פנקס שכר ותלוש שכ ר ..................................................................... 109 הודעה מוקדמת ...............................................................,............................. 109

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 עמוד ימי חופשה שנתיים ......................................................................................... 110 דמי מחלה ........................................................ ........... ................................. 111 דמי הבראה ......... ......................................................................................... 111 מודעה בדבר שכר מינימום ............................................................................... 112 העסקת נוער בחופשות .................................................................................... 112 צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק ............................................................... 113 חלק יג - נספחים גיליון ספירת מלאי .......................................................................................... 115 גיליון ספירת קופה .......................................................................................... 116 פירוט מספר הקילומטרים בתחילת השנה ובסופה ................................................. 117 דוח נסיעה לחו"ל - לשנת 2023 ......................................................................... 118

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 1 חלק א - מיסוי היחיד שיעור המס השולי המרבי ליחיד שיעורי המס לשנת 2023 מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית הכנסה חודשית )בש"ח( שיעור המס הכנסה שנתית )בש"ח( שיעור המס עד 6,790 10% עד 81,480 10% מ - 6,791 עד 9,730 14% מ - 81,481 עד 116,760 14% מ - 9,731 עד 15,620 20% מ - 116,761 עד 187,440 20% מ - 15,621 עד 21,710 31% מ - 187,441 עד 260,520 31% מ - 21,711 עד 45,180 35% מ - 260,521 עד 542,160 35% מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47% מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית הכנסה חודשית )בש"ח( שיעור המס הכנסה שנתית )בש"ח( שיעור המס עד 21,710 31% עד 260,520 31% 45,180 35% מ - 260,521 עד 542,160 35% מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47% מס נוסף על הכנסות גבוהות - מס יסף על פי סעיף 121 ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 698,280 ש"ח ) 58,190 ש"ח לחודש( יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של .3% "הכנסה חייבת" - כהגדרתה בסעיף 121 ב לפקודה. מיסוי על בסיס פרסונאלי שיטת המיסוי הנהוגה בישראל הינה ה שיטה הפרסונאלית. דהיינו, תושבי ישראל, הן יחידים והן חברות, חייבים במס בישראל על הכנסותיהם הכלל עולמיות כולל הכנסות משוק ההון, ללא תלות בזהות מקום הפקת ההכנסה. תושבי חוץ יהיו חייבים במס על הכנסותיהם הנובעות ממקורות הכנסה בישראל בלבד. מי שחייב בהגשת דוח שנתי לרשות המיסים, צריך לציין במשבצת המתאימה אם יש לו, לבת זוגו ולילדיו עד גיל 18 נכסים בשווי של מעל 2,018,000 ש"ח בשנת 2022 והאם הוא בעל מניות בחברות פרטיות או בעל שליטה בחברות ציבוריות בחו"ל.

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 2 הכנסות של יחיד מהשכרת דירה למגורים יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה מהשכרת דירת מגורים, אחת או יותר, והמשמשת למגורים לשוכר שהוא יחיד, או לשוכר שהוא חבר בני אדם שקבע לעניין זה נציב מס הכנסה )מוסד שעיקר פעילותו קליטת עליה, בריאות או סעד ופעילות המוסד אינה למטרת רווח(, זכאי לבחור באחת החלופות שלהלן . חלופת הפטור בשנת 2023 קיים פטור ממס בשל הכנסה מדמי שכירות, באם ההכנסות אינן מגיעות לכדי הכנסה מעסק, עד לתקרה חודשית של 5,471 ש"ח ובחישוב שנתי עד 65,652 ש"ח. יחיד שהכנסתו הנ"ל עולה על התקרה יהא פטור ממס על ההכנסה מדמי השכירות עד לגובה התקרה בניכוי ההפרש שבין ההכנסה בפועל מדמי שכירות לתקרת הפטור ויתרת ההכנסה תחויב במס הכנסה בשיעורים החלים על ההכנסה שאינה מיגיעה אישית, כמו כן צפוי חיוב בדמי ביטוח לאומי על ההכנסה החייבת. חלופת תשלום מס סופי - 10% יחיד המשכיר דירת מגורים אחת או יותר רשאי )לפי החלופה הקבועה בסעיף 122 לפקודה( לשלם מס סופי בשיעור 10% על הכנסותיו מדמי השכירות, באם ההכנסות אינן מגיעות לכדי הכנסה מעסק, וזאת ללא מגבלת תקרה. את תשלום המס ניתן לבצע עד 31 בינואר של השנה העוקבת ללא חיוב בריבית והצמדה. חלופת מיסוי מלא על פי דוח רווח והפסד לנישום קיימת הזכות לבקש ולשלם מס מלא על הרווח הנובע מהכנסות מדמי שכירות וזאת לאחר התרת ניכוין של ההוצאות הקשורות לדירות המושכרות ובכללן: פחת, ריבית, ביטוח, תיקונים וכד'. בחלופה זו יהיה גם חיוב בדמי ביטוח לאומי על הרווח. נציין כי לגבי הכנסות משכר דירה, מדרגת המס הראשונה היא 31% , למעט מי שמלאו לו בשנת המס שישים שנה, אז מדרגת המס הראשונה היא .10% הבהרה - לאור גישת רשות המ י סים כי בעת מכירת דירת מגורים יופחת משווי הרכישה פחת בשיעור הקבוע בתקנות )וזאת גם באותם מקרים בהם הנישום בחר בתקופת ההשכרה במסלול הפטור או במסלול חיוב ב 10%- מס(, מומלץ לשקול את הכדאיות ביישום חלופות הפטור ומסלול המס בשיעור של .10% בפס"ד וימן נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה שניתן בחודש פברואר 2016 נקבע בדעת רוב כי יש לנכות פחת במכירת הדירה ולפיכך יוגדל השבח ומס השבח בעת המכירה.

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 3 סעיף 122 )ו( לפקודת מס הכנסה - הטבה חדשה למשכירי דירות ביום 31.5.2023 במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית , הוסף סעיף 122 )ו( בתחולה מיום 1 בינואר .2023 בהצעת החוק נאמר : "כדי להקל על בעלים שיש לו דירה יחידה שאותה הוא משכיר , כאשר באותה תקופה הוא משלם דמי שכירות לצורך שכירת דירת מגורים אחרת , מוצע לקבוע אפשרות לנכות מהכנסות השכירות המתקבלות מהשכרת הדירה המושכרת את הוצאות השכירות שהוא משלם , אף על פי שאלה הוצאות פרטיות אשר אינן אמורות להיות מנוכות לפי עקרונות מס ההכנסה הרגילים . ההטבה המוצעת נועדה להקל על מי שיש לו דירה יחידה , אשר מעדיף , משיקוליו , לגור בדירת מגורים אחרת או , אם מדובר באדם קשיש , לגור בבית אבות." בעקבות תיקון החקיקה , נוצר מסלול מיסוי שכר דירה חדש , רביעי במספר מסלולי הבחירה של השכרת דירות מגורים בישראל , תוך הדגשה , שמסלול חדש זה ניתן לבחירה אך ורק כאשר הבעלים הינו בעל דירה יחידה ! הסעיף קובע כי "על אף האמור בסעיף קטן )ג(, לעניין חישוב ההכנסה החייבת מדמי שכירות שהופקה על ידי היחיד מהשכרת דירתו היחידה, רשאי לנכות מהכנסתו כאמור את סכום דמי השכירות המוטבים ששילם באותה שנה עד לסכום הכנסתו מדמי שכירות באותה שנה או עד לסכום של 90 אלף ש"ח בשנה ) 7,500 ש"ח לחודש( , לפי הנמוך..." ככל שנותר הפרש שלא נוצל , שיעור המס על היתרה יהיה בשיעור של .10% תשומת הלב - נקבעה תקרה שנתית בסך 90 אלף ש"ח . המשמעות הינה שגם אם בחודש מסויים שולם שכ"ד של 8,000 ש"ח ובחודש אחר שולם שכ"ד של 6,000 ש"ח - כל עוד אין חריגה מהתקרה השנתית שנקבעה בסך 90 אלף ש"ח - ההוצאה תוכר. דוגמא - לאדם דירת מגורים יחידה אותה הוא משכיר ושוכר דירת מגורים אחרת תחתיה . דמי שכירות שקיבל דמי שכירות ששילם הסכום החייב ב 10%- מס 100,000 ש"ח 70,000 ש"ח 30,000 ש"ח 80,000 ש"ח 85,000 ש"ח - 130,000 ש"ח 150,000 ש"ח 40,000 ש"ח פ טור ממס על דמי שכירות שמקבל קשיש סעיף 25)9 ( לפקודת מס הכנסה קובע כי הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה למגורים שקיבל קשיש המתגורר בבית אבות בשל הדירה שבה הוא גר לפני כניסתו לבית האבות תהיה פטורה ממס עד לגובה מחצית סכום התשלום השנתי שמשלם הקשיש בעד החזקתו בשנת המס, בבית האבות. " בית אבות " - מקום מגורים קבוע ל 30- יחידים לפחות שגילם מעל 65 שנים, שניתן לו רישיון על פי חוק הפיקוח על המעונות.

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 4 פס"ד שרגא בירן ודפנה ודן לשם בחודש ינואר 2018 ניתן בבית המשפט העליון פסק דין הנותן משקל מכריע לכמות הדירות המושכרות לעניין סווג ההכנסה מדמי שכירות כהכנסה מעסק. הכנסה הנובעת מהשכרת כמות משמעותית של דירות למגורים אינה זכאית לשיעור מס מופחת של 10% ותסווג כהכנסה מעסק. בין היתר נקבע כי השכרתן של 20 דירות הינה בגדר השכרה עסקית שכן הם יוצרים "מסה קריטית" של פעילות המגיעה לדרגת "עסק". עו"ד שרגא בירן טען למס מופחת בשיעור של 10% בגין 24 דירות מגורים אותן השכיר. בית המשפט דן בהגדרת המונח "עסק" ובמבחנים לקביעה האם אכן דמי השכירות התקבלו מ"עסק". נקבע כי "השכרת ריבוי דירות באופן המצריך היערכות מערכתית , מספקת אינדיקציה משמעותית להתקיימות עסק של השכרה ומניחה לפתחו של הטוען אחרת נטל לשכנע בצדקת טיעוניו בנסיבות המקרה". פס"ד יעקב א רביב בחודש ספטמבר 2019 פורסם פסק הדין בעניין יעקב ארביב הנותן משקל לאופי וטיב הפעילות והפעולות שנעשו לגבי הדירות המושכרות ולאו דווקא לבחינה המספרית של הדירות המושכרות למשל כ 11 - דירות. בעניין הנדון חלק מהדירות המושכרות היו רשומות על שם המערער וחלקן היו רשומות על שם הילדים. בבחינת העובדות הסתבר כי חלק מהדירות היו בית מלאכה, מחסן וחנות שחולקו ליחידות דיור רבות ולחלק מהיחידות המושכרות היו גם שוכרי משנה. בחלק מהדירות נעשו פעולות חלוקה לשם השבחתם והגדלת פוטנציאל דמי השכירות שהתקבלו ולכן קבע בהתייחס לטיב הפעילות כי מדובר בהכנסה "מעסק" החייבת בשיעור מס מלא. השכרת דירות בחו"ל יחיד שיש לו הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל, שאינה נובעת מעסק, ישלם מס לפי אחת מהחלופות הבאות: • שיעור מס שולי. במקרה זה יהא רשאי לתבוע ניכוי הוצאות ולהנות מזיכויים. • מס סופי בשיעור של 15% . במקרה כזה אינו רשאי לתבוע ניכוי הוצאות שהוצאו בייצור הכנסה, למעט פחת. מי שבחר בחלופה זו אינו זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור כלשהם כנגד ההכנסה מדמי השכירות או כנגד המס. • יחיד שישו לו הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל אשר נובע מעסק, יחויב במס לפי שיעור המס השולי.

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 5 קיזוז הפסד עסקי כנגד הכנסות ממשכורת בהתאם לסעיף 28 )ב( לפקודת מס הכנסה נקבע כי ניתן לקזז הפסד עסקי שהיה לאדם מעסק או ממשלח יד גם כנגד הכנסות של אותו אדם מעבודה )ממשכורת( וזאת בהתקיים התנאים הבאים: .1 לנישום אין הכנסה אחרת מעסק או ממשלח יד בשנת הקיזוז. .2 הנישום הפסיק לחלוטין את פעילות העסק או משלח ידו. .3 הקיזוז האמור לא יחול לגבי הפסדים של חברת בית, חברה משפחתית או חברה שקופה. מטרת הסעיף לתת מענה לעיוות שחל כל השנים ולפיו בעל עסק שהפסיק את פעילותו העסקית בעקבות הפסדים, והפך לשכיר, לא היה רשאי לקזז את הפסדיו העסקיים כנגד הכנסותיו העתידיות ממשכורת. נקודות זיכוי לחיילים משוחררים בהתאם לפקודת מס הכנסה מוענק ל חייל משוחרר מ"שירות סדיר" זיכוי על הכנסתו מיגיעה אישית, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו משירות סדיר . הזיכוי יינתן על כל הכנסה ממשכורת או עסק, לרבות הכנסה מיגיעה אישית ) כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה(, בכל תחום עיסוק ובכל הענפים, כולל ענפי שירותים. הזכאות ניתנת בהתאם לאורך השירות כדלקמן : הזכאים אורך השירות מס ' נקודות הזיכוי חיילים 23 חודשים לפחות 2 חיילים בין 12 ל 23- חודשים 1 חיילות 22 חודשים ומעלה 2 חיילות בין 12 ל 22- חודשים 1 בני ובנות השירות הלאומי 24 חודשים 2 בני ובנות השירות הלאומי 12 חודשים 1 כיצד לקבל את נקודת הזיכוי נקודות הזיכוי לחייל משוחרר כנגד תעודת שחרור ו/או סיום שירות. לשם כך, על החייל המשוחרר להגיש למעסיק הצהרה על גבי טופס .101 אם לחייל המשוחרר לא היו הכנסות מתחילת שנת המס והוא התחיל לעבוד לאחר חודש ינואר הוא זכאי לשלם מס מופחת. המס המנוכה יוקטן בהתחשב במספר החודשים בהם לא הייתה לחייל המשוחרר הכנסה חייבת במס.

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 6 נקודות זיכוי ליחיד שמסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית משנת 2017 ולפי הנחיית רשות המיסים מלוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת 2023 , נקבע כי ההוראות שנקבעו בעבר הוארכו עד תום שנת המס 2023 ולפיהם סטודנטים שסיימו את לימודיהם בשנים - 2023 2014 יקבלו נקודות זיכוי על פי הכללים הבאים: .1 מי שסיים לימודים לתואר אקדמאי ראשון בשנת 2023 או מאוחר יותר יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת לשנה ב 3- שנות המס שאחרי שנת סיום הלימודים. .2 מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים - 2022 2014 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו. .3 מי שסיים לימודים לתואר אקדמאי שני בשנת 2023 או מאוחר יותר יהיה זכאי לחצי נקודת זיכוי בשתי שנות המס שלאחר שנת סיום הלימודים. .4 מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים - 2022 2014 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו. .5 בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי )או מחציתה, לפי העניין( לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות. .6 מי שסיים לימודים לתואר אקדמאי שלישי ברפואה בשנת 2023 או מאוחר יותר יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת במשך 3 שנים מהשנה שלאחר סיום הלימודים ולחצי נקודת זיכוי ב 2- השנים שלאחר מכן. .7 מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים - 2023 2014 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור. .8 מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים - 2023 2014 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו. .9 מי שסיים לימודי מקצוע בשנים - 2023 2014 וזכאי לתעודת מקצוע, יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת החל משנת ,2018 בשנת המס של אחר סיום לימוד המקצוע או בשנת המס ל אחריה, לפי בחירתו. נקודות זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד סיעודי יחיד ששילם בעד החזקת קרוב משפחה )להלן - "קרוב"( עם מוגבלות במוסד , זכאי לקבל זיכוי בשיעור של 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הקרוב, לבין 12.5% מההכנסה של המבקש . הזיכוי ניתן , אם ההכנסה החייבת של המזכה לא עולה על 182,000 ש"ח או ש הכנסות המזכה ובן זוגו יחד אינן עולות על 291,000 ש״ח. "קרוב" - בן/בת זוג, הורה, ילד.

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 7 נקודות זיכוי נוספות עבור ילדים ככלל, אישה עובדת שיש לה ילדים, זכאית לנקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנה שלאחר שנת לידתו ועד לשנה שלפני הגיעו לגיל 18 ול מחצית נקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנת לידתו ) להלן - "ילוד"( ובשנת הגיעו לגיל ) 18 להלן - "בוגר"(. בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג נקבע במסגרת החוק לשינוי בנטל המס כי החל משנת המס 2012 ניתנות בנוסף לנקודות הזיכוי שניתנו בעבר נקודות זיכוי נוספות בגין ילדים, כדלקמן: .1 נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 5 : אישה נשואה, הורה החי בנפרד שילדיו בחזקתו ו"הורה אחד" יקבלו נקודת זיכוי נוספת בשנת המס שלאחר שנת הלידה עד שנת המס בה ימלאו לילד חמש שנים, בדומה לנקודות הזיכוי הניתנות כיום לילד עד גיל 18 . "ילד להורה אחד" - מוגדר כילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים ואחד מהורי ו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים. .2 נקודות זיכוי בגין "פעוט" וילדים אחרים: "פעוט" - מוגדר על פי התיקון כילד שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס. גבר יהא זכאי, כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית, לנקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיו שהם "פעוטות", כלהלן: .2.1 נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו ובשנת המס בה מלאו לו שלוש שנים. .2.2 שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס לאחריה. נקודות זיכוי אלו יינתנו בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות לאישה בגין ילדיה, בהתאם לפקודה. על אף זאת, גבר החי בנפרד, אשר ילדיו בחזקתו וכלכלתם עליו )קרי מקבל גם היום את נקודות הזיכוי בגין ילדים עד גיל 5 ועד גיל 18 (, לא יהא זכאי לנקודות הזיכוי בגין "פעוט" ובמקרה זה, הזכאות לנקודות הזיכוי בגין "פעוט" על פי התיקון תהא של האם, אשר ילדיה אינם בחזקתה. בנוסף נקבע כי, במשפחה בה ישנו "ילד להורה אחד" )זאת בין אם מדובר בגבר ובין אם באישה(, יקבל ההורה כנגד הכנסתו מיגיעה אישית נקודות זיכוי בשל "פעוט" הנמצא בחזקתו. וזאת בנוסף לנקודות זיכוי ילדים. נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג מאותו מין סעיפים 66 )ג() 4 ( ו 5)- ( לפקודת מס הכנסה נוקטים במונחים "א י שה" ו"גבר" בין היתר לצורך הענקת נקודות זיכוי בעד ילד ובעד פעוט לבני זוג כהגדרת המונח בסעיף 1 לפקודה. עמדת רשות המיסים באשר לפרשנות הפקודה בעניין מתן נקודות זיכוי בגין ילדים כאמור לבני זוג נשואים מאותו מין הינה כדלקמן: .1 בני זוג מאותו מין ייהנו מאותן נקודות זיכוי ממס המוענקות מכוח הפקודה ל"בני זוג" באותן נסיבות. .2 לפיכך, במקרה של בני זוג נשואים מאותו מין, בן הזוג שיקבל את הקצבה המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי עבור ילדיו בהתאם לסעיף 40 )א( לפקודה, יקבל גם את נקודות הזיכוי המוענקות מכוח הוראות סעיף 66 )ג() 4 ( לפקודה כנגד הכנסתו מיגיעה אישית, כאשר בן הזוג האחר יקבל את נקודות הזיכוי המוענקות לפי הוראות סעיף 66 )ג() 5 ( לפקודה כנגד הכנסתו מיגיעה אישית.

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 8 להלן טבלה המפרטת את נקודות הזיכוי בגין ילדים אשר יינתנו לא י מהות ואבות בהתאם למצב ה משפחתי . ערך של נקודת זיכוי אחת בשנת 2023 הינו בסך של 235 ש"ח לחודש, סך של 2,820 ש"ח לשנה. פרטים מספר נקודות זיכוי • גבר ללא ילדים 2.25 • אישה ללא ילדים 2.75 • נשוי )יחיד מוטב( שלאשתו אין הכנסה ואין ילדים • אב לפעוט בשנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שלוש )למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו( • גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד )שאינו פעוט( שאינו בחזקתו • אישה נשואה ולה ילד בוגר או יילוד 3.25 • גבר הורה יחיד ולו ילד בוגר בחזקתו • אב החי בנפרד ולו יילוד או ילד בוגר בחזקתו • אישה נשואה ולה ילד בגיל שש עד שבע עשרה 3.75 • אב לפעוט בשנה שלאחר שנת לידתו ובשנה שלאחריה )למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו( • גבר הורה יחיד ולו ילד אחד בחזקתו, בגיל שש עד שבע עשרה • אישה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה 4.25 • אישה נשואה ולה ילד בשנה שלאחר לידתו ועד השנה בה מלאו לו חמש • גבר הורה יחיד ולו יילוד בחזקתו 4.75 • אישה הורה יחיד ולה יילוד בחזקתה • גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל ארבע או חמש, בחזקתו • גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים שאיננו בחזקתו • אב החי בנפרד ולו ילד אחד בגיל שנה עד חמש בחזקתו 5.25 • אישה הורה יחיד ולה ילד אחד בגיל ארבע או חמש בחזקתה • אישה החיה בנפרד ולה ילד אחד בגיל שנה עד גיל חמש בחזקתה • אישה החיה בנפרד ומשלמת מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים, שלא בחזקתה 5.75 • גבר הורה יחיד ולו פעוט אחד בגיל שלוש בחזקתו 6.25 • אישה הורה יחיד ולה פעוט אחד בגיל שלוש בחזקתה 6.75 • גבר הורה יחיד ולו פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתו 7.25 • אישה הורה יחיד ולה פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתה 7.75

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 9 מיסוי מלגות סעיף 29)9 ( לפקודת מס הכנסה קובע כי מלגה שניתנה לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסדות לימוד ומחקר תהא פטורה ממס, ובלבד שלא ניתנה כל תמורה בעדם. סטודנטים וחוקרים הלומדים או מבצעים מחקרים במוסדות אקדמיים ו/או מחקריים נהנים לעיתים מקבלת כספים )באופן ישיר או בדרך של הפחתת שכר לימוד וכו'( מהמוסד האקדמי או המחקרי. חלוקת המלגות לפי סוגים : .1 מלגות הצטיינות/מצב סוציו אקונומי מלגות הניתנות כתשלום כספי ישיר או באמצעות השתתפות בשכר לימוד, הפחתת שכר לימוד וכו' זאת בגין השגת הישגים אקדמיים או מחקריים גבוהים גרידא או בגין ביצוע פעילות התנדבותית )כגון חונכות ילדים ממשפחות קשיי יום, עזרה לקשישים וכיו"ב .( וכן מלגות הניתנות לסטודנטים המצויים במצב סוציו אקונומי אשר מקשה עליהם את תשלומי שכר הלימוד. לגבי המלגות מסוג זה מוסכם על רשות המ י סים כי הן אינן באות בבסיס המס שכן מלגות אלו ניתנו כהוקרה מבלי שישנה התחייבות של המקבל ליתן תמורה או שירות בהווה או בעתיד. .2 מלגות בגין מתן שירות מלגות הניתנות לסטודנטים או חוקרים בתמורה למתן שירות בדמות של: הוראה במוסד האקדמי/המחקרי או מטעמו, תרגול במוסד האקדמי/המחקרי או מטעמו, וכו' לגבי המלגות מסוג זה קיימת הסכמה )אשר התקבלה גם על דעת מרבית המוסדות האקדמיים והמחקריים( כי מקום בו המלגה ניתנת בתמורה למתן שירות למוסד האקדמי/מחקרי או למי מטעמם, בצורה של שירותי הוראה, תרגול, בדיקת מבחנים ועבודות וכו'. במקרים אלו התשלומים שנרשמו כמלגות חייבים במס כשכר עבודה לכל דבר ועניין. .3 מלגות קיום מלגות הניתנות לסטודנטים )בעיקר בתארים השני והשלישי( ולחוקרים, זאת לשם כלכלתם וקיומם בתקופת הלימודים או ביצוע המחקר, על מנת שיוכלו להתפנות ולהפנות את מלוא מרצם, זמנם ומשאביהם ללימוד או למחקר האקדמי. במקרים אלו הייתה מחלוקת האם יש מקום למסות מלגות כאמור, כשכ ר שכן יש לראות בביצוע המחקר כתמורה הניתנת על ידי הסטודנט/החוקר למוסד האקדמי/המחקרי עבור המחקר אותו הוא מבצע, בדומה לתשלום או תגמול אחר הניתן לחוקר המבצע מחקר במוסד שאינו מוסד אקדמי או מוסד מחקרי. בהתאם לתיקון נקבע כי: מלגה אשר ניתנה לסטודנט בתקופת לימודיו במוסד להשכלה גבוהה תהיה פטורה ממס, זאת ללא הגבלת סכום. מלגה שניתנה לחוקר במהלך לימודיו במכון מחקר תהיה פטורה ממס בהתאם לסעיף 29)9 ( לפקודת מס הכנסה עד לסך של 105,000 ש"ח לשנה )נכון לשנת 2023 .( מלגה פטורה בהתאם לסעיף הינה אך ורק מלגה אשר משולמת לסטודנט/חוקר על ידי המוסד האקדמי או המחקרי במישרין או בעקיפין. בתיקון עקיף לחוק מע"מ נקבע כי מלגה כאמור לא תיחשב כשכר ולפיכך לא ישולם בגינה על ידי המוסד המשלם מס שכר.

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 10 הכנסות מהימורים, הגרלות ופרסים הכנסה מהשתתפות בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, בין מפעילות חוקית ובין מפעילות שאינה חוקית, בידי תושב ישראל שהופקה או נצמחה בישראל או בחו"ל, וכן רווח כאמור של תושב חוץ ממקור בישראל, תחויב במס בשיעור 35% , וזאת ללא זכאות לפטור, הנחה, ניכוי, זיכוי או קיזוז כלשהם, למעט הוצאות הכרוכות בהכנת הדוח השנתי. הפסד מהימורים לא יוכר כהפסד לצרכי מס. בשנת 2023 נקבע פטור ממס אם סכום הזכייה )שהתקבל מהימור אחד, הגרלה אחת או פרס אחד( אינו עולה על 32,760 ש"ח. חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים ביחד סוגיית החישוב הנפרד או המאוחד של בני הזוג היוותה שנים רבות נושא למחלוקת בין נישומים לבין רשויות המס. פסקי דין רבים היוו במהלך השנים אבני דרך לטיפול בנושא. ביום 1.2.2012 נקבעה בבית המשפט העליון הלכה חדשה בעניין החישוב הנפרד/מאוחד ולמעשה סתמה את הגולל בפני חלק לא מבוטל של נישומים אשר בחרו בשנים האחרונות ביישום החישוב הנפרד. בית המשפט העליון קבע כי בני זוג העובדים יחד בעסק שבבעלותם אינם זכאים לבצע חישוב מס נפרד , וזאת בניגוד לפס"ד קלס. לאור הוויכוח הציבורי שהיה בנושא ולאחר הד ציבורי נרחב אישרה הכנסת ביום 30.12.2013 את תיקון מספר 199 לפקודת מס הכנסה המאפשר, בתנאים מסויימים , חישוב מס נפרד לבני זוג המועסקים יחד באותו עסק )מקור הכנסה משותף( להכנסות שהופקו החל מיום 1.1.2014 . על פי התיקון לפקודת מס הכנסה, נקבע בסעיף 66 )ד( כי רק בהתקיים שלושה תנאים מצטברים יתאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג שקיימת תלות במקור ההכנסה שלהם: .1 יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף. .2 כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה, ממקור ההכנסה המשותף, ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור. .3 אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג - בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים. לעניין זה, " מקור הכנסה משותף " - מקור הכנסה של בן זוג התלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני. בנוסף בוטל סעיף 66 )ה( לפקודת מס הכנסה שאפשר בעבר חישוב מס נפרד לבני זוג במצבים בהם קיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==