אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 36 בהתחשב באופי השימוש המעורב באופנועים וקטנועים יש להחיל בגין רכישתם )לרבות יבואם או השכרתם( את ההוראות להלן: מס התשומות ניתן לניכוי על פי סעיף 38 )א( לחוק מע"מ ביחד עם הכללים שנקבעו בתקנה 18 לתקנות, בדבר ניכוי מס תשומות כאשר מדובר בתשומה מעורבת, דהיינו: התשומה היא גם לשימוש בעסק וגם לשימוש שלא לצרכי העסק. להלן הכללים: .1 השימוש ברכב הוא במלואו רק לצרכי העסק, ניתן לנכות את מלוא מס התשומות. .2 אם השימוש הוא מעורב, ניתן לנכות את מס התשומות לפי יחס השימוש לצרכי העסק. באם לא ניתן לקבוע את יחס השימוש, מס התשומות ינוכה: .1 אם עיקר השימוש בו הוא לצרכי העסק - ינוכה 2/3 מגובה מס התשומות. .2 אם עיקר השימוש בו הוא שלא לצרכי העסק - ינוכה 1/4 מגובה מס התשומות.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==