אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 56 הטבות המס שניתן לקבל עבור רווחים בפוליסות חסכון פרט על פי סעיפים 125 ד' ו 125- ה' לפקודת מס הכנסה זכאים להטבות המס מי שהוא או בן/בת זוגו נולדו לפני .1948 הפטור ממס ניתן על רווחים בתוכנית חסכון בבנק ובפוליסת פרט בחברת ביטוח הנחשבות לעניין דיני המס לתוכנית חסכון והרווחים הנצברים בה נחשבים להכנסה מריבית, ולפיכך זכאים לפטור. הפטור ניתן ליחיד ו/או בן זוגו שנולד לפני 1948 )נוסח הסעיף הינו אם היחיד או בן זוגו הגיע לגיל פרישה חובה 67 וביום 1.1.2003 מלאו לאחד מהם לפחות 55 שנים(. הפטור השנתי )לשנת 2023 ( עומד על 14,520 ש"ח ליחיד ו - 17,760 ש"ח לזוג. לפיכך, הטבת המס יכולה להגיע במקסימום להחזר מס של 3,630 ש"ח ליחיד או 4,440 ש"ח לזוג עבור כל שנת מס בנפרד. דוגמאות: אחד מבני הזוג נולד לפני 1948 והפקיד 250,000 ש"ח בפוליסת חסכון בחברת ביטוח אשר העניקה תשואה חיובית ריאלית נטו של 4% , נוצר לו רווח של 10,000 ש"ח החייב במס בשיעור של 25% כלומר 2,500 ש"ח. הזכאות השנתית לריבית פטורה לחוסך זה היא 14,520 ש"ח, כלומר ההטבה לה הוא זכאי עולה על הרווח בפועל שנוצר לו. החוסך יוכל להגיש בקשה להחזר המס שנוכה לו ולקבל בחזרה את כל המס ששילם בסך 2,500 ש"ח. שני בני הזוג נולדו לפני 1948 והפקידו 400,000 ש"ח בפוליסת חסכון בחברת ביטוח אשר העניקה תשואה חיובית ריאלית נטו של 4% , נוצר להם רווח של 16,000 ש"ח החייב במס בשיעור של 25% כלומר 4,000 ש"ח. הזכאות השנתית לריבית פטורה לזוג זה היא 17,760 ש"ח כלומר ההטבה לה הם זכאים עולה על הרווח בפועל שנוצר להם. הם יוכלו להגיש בקשה להחזר כל המס שנוכה להם. השוואת הסכום נטו למימוש בין פוליסת חסכון פרט לבין קרן נאמנות/תיק השקעות עבור בני זוג שנולדו לפני 1948 : פוליסת חסכון פרט תיק השקעות/ קרן נאמנות סכום ההשקעה 400,000 ש"ח 400,000 ש"ח תשואה ריאלית נטו במועד המימוש 4.44% 4.44% הרווח במועד המימוש 417,760 ש"ח X 4.44% = 17,760 ש"ח 417,760 ש"ח X 4.44% = 17,760 ש"ח יתרה עדכנית במועד המימוש 417,760 ש"ח 417,760 ש"ח פטור ממס לפי סעיף 125 ד' 17,760 ש"ח אין זכאות סכום חייב במס -0- 17,760 ש"ח מס לתשלום ) 25% ( -0- 4,440 ש"ח סכום נטו לבנק 417,760 ש"ח 413,320 ש"ח תשואה נטו למשקיע 4.44% 3.33%

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==