אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 101 חברות ארנק ומשיכות יתר של בעלי מניות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו 2018- ,( התשע"ז 2016- )להלן: "חוק ההסדרים" או "חוק ההסדרים לשנת 2017 (" הוסיף לפקודת מס הכנסה את סעיפים 3 )ט 1 ( ו 62- א, בתחולה מיום 1.1.2017 . כאשר נוספת בדוח האישי של מבוטח הכנסה לפי סעיפים 3 )ט 1 ( או 62 א לפקודה, עליו לדעת שלתיקוני החקיקה האלה יש השלכות רבות בהיבט הביטוח הלאומי, כדלקמן: .1 הגדלה אפשרית בחבות בדמי ביטוח. .2 השפעה על זכאותו לגמלאות. .3 אפשרות של הביטוח הלאומי לדרוש ממנו להחזיר גמלאות שקיבל בעבר. בחוזר ביטוח מספר 1487 הובהר כי לעניין גמלאות יחולו כל הכללים הרגילים, כולל כללי הגמלה החוסמת של העצמאי. החוזר מבהיר כי ככל שהתקבלו בשומות המבוטח הכנסות החייבות בדמי ביטוח, יש לחייב אותן בדמי ביטוח. הכנסות של "עצמאי" או "שכיר" הן הכנסות אקטיביות ויחוייבו כהכנסות של עצמאי. הכנסות שאינן מעבודה יחוייבו בהתאם, ודיבידנד יהיה פטור. הסיכום לעיל הוא תמצית בלבד של החוזר ויש לקרוא את כל החוזר בעיון רב. תביעה ייצוגית נגד המוסד לביטוח לאומי בנושא חברות ארנק כפי שמסר הביטוח לאומי ועל פי הפרסום בפנקס התובענות הייצוגיות, הוגשה ביום 30.6.2022 בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד הביטוח לאומי בנושא חברות ארנק. במסגרת הבקשה, נטען, כי הביטוח הלאומי גובה שלא כדין דמי ביטוח מיחידים שהם בעלי מניות בחברות מעטים הכפופות לעניין מס הכנסה להוראות סעיף 62 א לפקודת מס הכנסה והמכונות "חברות ארנק". זאת, מהטעם שהגבייה כאמור נעשית בהיעדר הוראה חוקית מפורשת בעניין זה ותוך שהביטוח הלאומי מתבסס, שלא כדין, על הוראות סעיף 62 א לפקודה שעניינן, כאמור במס הכנסה, ולא בדמי ביטוח. * אורנה צח - גלרט - רואת חשבון, יועצת ומרצה בתחומי הביטוח הלאומי. בעלת ותק בתחום של 30 שנים. בעלים ומנכ"לית משרד רו"ח אורנה צח וחברת אורנה צח בע"מ לייעוץ ולפתרונות לפי חוק הביטוח הלאומי ולייצוג בביטוח הלאומי, לאירגונים ולחברות שמעסיקים עובדים )בכל סדרי גודל(, ליוצאים לרילוקיישן, לעצמאים וליחידים. מרצה על חוק הביטוח הלאומי לארגונים וכן באקדמיה ובמסגרות מקצועיות. בין תפקידיה הציבוריים: יו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם הביטוח הלאומי ופעילה בחקיקה כנציגת הלשכה בכנסת בנושא זה. הנוסח המובא לעיל אינו מחליף את החקיקה, את התקדימים מפסקי הדין או את הנוסח המלא של פרסומי הביטוח הלאומי, אלא בא להסב את תשומת הלב לאמור בהם. כל המידע המוצג במאמר הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת או המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. הכותבת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המידע האמור. אין להעתיק או לפרסם ללא אישור מהכותבת. ט.ל.ח © כל הזכויות שמורות

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==