אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 21 טבלה מרכזת לעניין קיזוז הפסדי הון: סוג ההכנסה סוג ההפסד רווח הון מני"ע נסחרים בישראל רווח הון מני"ע נסחרים בחו"ל ריבית מני"ע * דיבידנד מני"ע * ריבית מפיקדונות בבנקים או מתוכנית חסכון רווח הון מנכס לא סחיר בישראל רווח הון מנכס לא סחיר בחו"ל הפסד מני"ע נסחרים בישראל ניתן לקיזוז ניתן לקיזוז ניתן לקיזוז ניתן לקיזוז לא ניתן לקיזוז ניתן לקיזוז ניתן לקיזוז הפסד מני"ע נסחרים בחו"ל היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל ניתן לקיזוז היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל לא ניתן לקיזוז היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל ניתן לקיזוז הפסד הון מני"ע לא סחיר בארץ ניתן לקיזוז ניתן לקיזוז ניתן לקיזוז ניתן לקיזוז לא ניתן לקיזוז ניתן לקיזוז ניתן לקיזוז הפסד הון מני"ע לא סחיר בחו"ל היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל ניתן לקיזוז היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל לא ניתן לקיזוז היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל ניתן לקיזוז * בנסיבות בהן מדובר בקיזוז הפסדי הון כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד שאינם נובעים מנייר הערך שמומש, הקיזוז כאמור יתאפשר כל עוד שיעור המס על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על .25% הקיזוז אפשרי לגבי הפסד הון שוטף בלבד.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==