אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 50 הפטור ניתן ליחיד ו/או בן זוגו שנולד לפני 1948 )נוסח הסעיף הינו אם היחיד או בן זוגו הגיע לגיל פריש ה חובה 67 וביום 1.1.2003 מלאו לאחד מהם לפחות 55 שנים(. הפטור השנתי הוא 13,440 ש"ח ליחיד ו - 16,560 ש"ח לזוג. לפיכך, הטבת המס יכולה להגיע במקסימום להחזר מס של 3,360 ש"ח ליחיד או 4,140 ש"ח לזוג עבור כל שנת מס בנפרד. דוגמאות : אחד מבני הזוג נולד לפני 1948 והפקי ד 250,000 ש"ח בפוליסת חסכון בחברת ביטוח אשר העניקה תשואה חיובית ריאלית נטו של 4% , נוצר לו רווח של 10,000 ש"ח החייב במס בשיעור של 25% כלומר 2,500 ש"ח. הזכאות השנתית לריבית פטורה לחוסך זה היא 13,440 ש"ח, כלומר ההטבה לה הוא זכאי עולה על הרווח בפועל שנוצר לו. החוסך יוכל להגיש בקשה להחזר המס שנוכה לו ולקבל בחזרה את כל המס ששילם בסך 2,500 ש"ח. שני בני הזוג נולדו לפני 1948 והפקידו 400,000 ש"ח בפוליסת חסכון בחברת ביטוח אשר העניקה תשואה חיובית ריאלית נטו של 4% , נוצר להם רווח של 16,000 ש"ח החייב במס בשיעור של 25% כלומר 4,000 ש"ח. הזכאות השנתית לריבית פטורה לזוג זה היא 16,560 ש"ח כלומר ההטבה לה הם זכאים עולה על הרווח בפועל שנוצר להם. הם יוכלו להגיש בקשה להחזר כול המס שנוכה להם. השוואת הסכום נטו למימוש בין פוליסת חסכון פרט לבין קרן נאמנות/תיק השקעות עבור בני זוג שנו לדו לפני 1948 : פוליסת חסכון פרט תיק השקעות/ קרן נאמנות סכום ההשקעה 400,000 ש"ח 400,000 ש"ח תשואה ריאלית נטו במועד המימוש 4% 4% הרווח במועד המימוש 400,000 ש"ח X 16,000=4% ש"ח 400,000 ש"ח X 16,000=4% ש"ח יתרה עדכנית במועד המימוש 416,000 ש"ח 416,000 ש"ח פטור ממס לפי סעיף 125 ד' 16,560 ש"ח אין זכאות סכום חייב במס -0- 16,000 ש"ח מס לתשלום ) (25% -0- 4,000 ש"ח סכום נטו לבנק 416,000 ש"ח 412,000 ש"ח תשואה נטו למשקיע 4% 3%

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==