אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 78 קיימת החובה לדווח לפקיד השומה את מונה הקילומטראז' של הרכב, בתחילת השנה ובסופה , ראה טופס לדוגמה בנספח .3 שווי שימוש ברכב שנרכש עד 31.12.2009 והועמד לרשות העובד בשנת 2023 יעמוד סכום שווי הרכב החודשי כדלקמן: שווי רכב קבוצת מחיר 2,940 1 3,190 2 4,100 3 4,920 4 6,810 5 8,830 6 11,360 7 980 L3 .1 שווי השימוש ברכב היברידי יופחת בסכום קבוע של 530 ש"ח לחודש, הן לרכב חדש שנרשם מ - 1.1.2010 , והן לרכב שנרשם לראשונה לפני המועד האמור. .2 שווי השימוש ברכב פלאג - אין יופחת בסכום קבוע של 1,050 ש"ח לחודש. .3 שווי השימוש ברכב חשמלי יופחת בסכום קבוע של 1,260 ש"ח לחודש. שווי שימוש ליניארי - רכב שנרשם לאחר 1.1.2010 בחודש ינואר 2010 נכנס לתוקף תיקון לתקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב(. על - פי התיקון, יחושב שווי השימוש של כלי רכב חדשים )שנרשמו לראשונה מ - 1.1.2010 ( לפי השיטה הליניארית, לפיה סכום שווי השימוש יהא התוצאה המתקבלת מהכפלת מחיר הרכב לצרכן בשיעור שווי השימוש. משנת 2011 ואילך שיעור שווי השימוש הוא 2.48% מהמחיר לצרכן של כלי הרכב. תקרת המחיר לצרכן לצורך חישוב שווי השימוש בשנת 2023 נקבעה לסכום של 545,550 ש"ח. לגבי כלי רכב שנרשמו לראשונה לפני 1.1.2010 , תמשיך לחול שיטת קבוצות המחיר. רשות המ י סים מפרסמת את המחיר לצרכן ואת סכומי שווי השימוש לדגם, באתר רשות המ י סים באינטרנט, בכתובת הבאה: www.shaam.gov.il/mm-usecar . המידע באתר מובא במתכונת של שאילתא לחיפוש לפי קוד תוצר וקוד דגם )בהתאם לשיטת הקודים של משרד הרישוי, כפי שאלה מוטבעים על גבי רישיון הרכב( וכן במתכונת של קבצי Excel להורדה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==