אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 78 יודגש כי: .1 בכל מקרה שאינו עומד בכללים אלו, יש לזקוף שווי שימוש חודשי מלא. .2 יובהר כי בגין רכב מאגר אחד לא ייזקף יותר משווי שימוש חודשי מלא אחד. ניכוי הוצאות רכב שרכש תאגיד ונרשם ע"ש אחר במשרד הרישוי על פי הנחיה מיום 13.6.2007 שהוציא היועץ המשפטי לרשות המיסים, החל מיום 1.9.2007 , לא תינתן עוד לחברות האפשרות לטעון, כי כלי הרכב הנרכש הינו בבעלות החברה, אם במרשמי משרד הרישוי כלי הרכב אינו רשום על שם החברה, אלא על שם בעל המניות. מאוחר יותר, אף הובהר כי מי שיפעל בניגוד להוראה יראו אותו כמי שמשך כספים מהחברה ולפיכך יש לחייבו במס בהתאם. הננו לציין, כי קיימות חוות דעת משפטיות הטוענות, כי הנחיה זו מנוגדת לדיני הקניין ולעקרונות ההכרה בהוצאה לצרכי מס. אנו ממליצים ללקוחות אשר בוחרים לפעול בשונה מהנחיית היועץ המש פטי של רשות המיסים, לפנות לשם קבלת ייעוץ.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==