אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 34 האיסור לדרוש חשבונית מהספק בטרם שולמה התמורה בתיקון לחוק נקבע כי במקרה בו המועד לחיוב עפ"י החוק הינו על בסיס מזומן, חל איסור על הקונה לדרוש חשבונית מס טרם תשלום התמורה או חלקה. מדובר בין השאר על בעלי מקצועות חופשיים, נותני שירותים ויצרנים שמחזור עסקאותיהם הינו עד 2,000,000 ש"ח וי צרנים שמחזור עסקאותי הם עד 3,450,000 ש"ח. הוראה זו באה למנוע את המצב לפיו לקוחות דרשו ח שבונית מס כתנאי לביצועה של העסקה. טבלת שיעורי מס ערך מוסף מיום פרסומו של החוק ועד היום מועד קביעת השיעור שיעור המע"מ 1.7.1976 8.0% 1.11.1977 12.0% 1.8.1982 15.0% 1.6.1985 17.0% 1.10.1985 15.0% 1.3.1990 16.0% 1.1.1991 18.0% 1.1.1993 17.0% 15.6.2002 18.0% 1.3.2004 17.0% 1.9.2005 16.5% 1.7.2006 15.5% 1.7.2009 16.5% 1.1.2010 16.0% 1.9.2012 17.0% 1.6.2013 18.0% 1.10.2015 17.0%

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==