אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 55 .2 סך כל ההכנסות הצפויות של הפורש בכל אחת משנות הפריסה יחד עם חלק מענק הפרישה החייב במס שנפרס אינן מגיעות לחבות מס וזאת לאחר ניצול נקודות זיכוי ופטור ממס לפי סעיף 5)9 ( . .3 הפורש יגיש לפקיד השומה בקשה לאי קביעת מקדמה בשל נכות רפואית המזכה בפטור ממס לפי סעיף 5)9 ( . הפורש חייב בהגשת דוחות למס הכנסה בכל אחת משנות הפריסה. לדוח המוגש למס הכנסה יש לצרף את אישור הפריסה שהופק על ידי פקיד השומה וכן את כל האישורים השנתיים שהתקבלו מהמשלמים השונים ואשר כוללים את פירוט המענקים ששולמו והמס שנוכה בגינם במקור. במקרים בהם המקדמה לא שולמה במועד הנקוב בהתאם לאישור הפריסה - אישור הפריסה יבוטל. לתשומת לבכם: במקרים בהם לא שולמה מקדמת מס, עלולה להיווצר חבות מס עתידית לשארים/מוטבים חלילה במקרה פטירת הפורש במהלך שנות הפריסה. טיפ - מעסיק אשר מתכוון לשלם לעובד מענק פרישה חייב במס במזומן יכול לדחות את מועד תשלומו )בהסכמה כמובן עם העובד( לתחילת שנת 2024 וזאת על מנת שאירוע המס יחול בשנת 2024 )מתאים לעובדים עם ותק הנמוך משש שנים שאין להם זכות לבקש פריסת מס קדימה(. מעסיק כאמור, יכול לדרוש את ההוצאה כבר בשנת 2023 וזאת במידה והוא מדווח לצרכי מס על בסיס צבירה, וזאת למרות שהתשלום בפועל יבוצע רק בשנת .2024 פוליסת חסכון פרט אחד היתרונות המשמעותיים של פוליסות חסכון פרט הוא האפשרות לקבל הטבות מס בגין הרווחים. על מנת לממש את הטבת המס יש לפעול עד לסוף השנה לטובת מימוש הרווחים בפוליסת החיסכון. חברות הביטוח מאפשרות שלא לבצע פדיון מלא של הכספים לחשבון הבנק של הלקוח אלא לבצע פדיון רעיוני במסגרתו, חברת הביטוח מבצעת מימוש של הרווחים בלבד וממשיכה לנהל את יתרת הכספים בפוליסה ללא שינוי. קבלת הטבת המס כרוכה בקבלת אישור מחברת הביטוח )אישור על ניכוי המס בדומה לטופס 867 מהבנק( ובהגשת דיווח למס הכנסה. חוסך אשר לא נדרש להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה, צריך לשקלל את עלויות הגשת הדוח השנתי למס הכנסה למול הטבות המס הצפויות.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==