אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 עמוד היבטי מיסוי בגין ימי גיבוש לעובדים ................................................................... 71 הוצאות ביגוד .. .............................................................................................. 73 הוצאות אחזקת טלפון שאינו נייד ....................................... ................................ 73 הוצאות אחזקת טלפון נייד )סלולרי( ................................................................... 74 הוצאות אחזקת רכב ....................................................................................... 74 חלק י - דיווחים והודעות לרשויות המס חובת דיווח על רווחי הון ממכירת נכס ותשלום מקדמה ........................................... 79 חובת דיווח על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין ...................................................... 79 חובת דיווח על תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס .................................................. 79 חלק יא - ביטוח לאומי דמי ביטוח לאומי . ............................... ............................................................ 82 סוגיות הקשורות לעצמאים ולבעלי הכנסות שאינן מעבודה ...................................... 85 סוגיות הקשורות למעסיקים ו לשכירים ...... .......................... ................................. 96 עסקים משפחתיים ובעלי שליטה ....... ................ .................................................. 116 סוגי ות הקשורות למעמדו של תושב ישראל בחו"ל ..................................................... 132 מבחן הכנסות בגמלת סיעוד ............................................................................... 141 גיל פרישה .................................................................................................... 142 חלק יב - דיני עבודה כרטיס עובד ........................................................................................................ 144 חוק הודעה לעובד ) תנאי עבודה ( , תשס"ב - 2002 . .................................................... 144 מספר שעו ת העבודה בערבי חג . .......................................................................... 145 תשלום עבור ימי חג . ......................................................................................... 145 עבודה ביום שבת ............................................................................................ 145 מילואים ........................................................................................................ 146 הריון ולידה ............................ ........................................................................ 146 אימוץ ילדים ................................................................................................... 149 הודעה בכתב מעובד שהתפטר ..................................... ...................................... 150 חובת דיווח על תאונת עבודה .............................................................................. 150

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==