אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 111 דמי מחלה זכאות לדמי מחלה יום היעדרות דמי מחלה שיעור התשלום ראשון אין תשלום אין תשלום שני מחצית דמי מחלה 50% משכר יום רגיל שלישי מחצית דמי מחלה 50% משכר יום רגיל רביעי ואילך מלוא דמי מחלה 100% משכר יום רגיל צבירת ימי מחלה .1 חודש עבודה מלא מזכה ב 1.5- ימי מחלה. .2 חודש עבודה חלקי מזכה בחלק היחסי. .3 ניתן לצבור 90 ימי מחלה לכל היותר. דמי הבראה עובד ש השלים שנת עבודה, זכאי לדמי הבראה המחושבים על פי הוו תק שלו ועל פי היקף המשרה כלהלן: מחיר יום הבראה X מס' ימי הבראה X מס' שעות עבודה רגילות בשבוע 42 )שבוע מלא( 1) ( 1) ( מספר שעות העבודה הרגילות בשבוע, שיש להציב בנוסחה להלן, לא יעלה על .42 מספר ימי ההבראה )בנוסף לחופשה השנתית(, לעובד במשרה מלאה ) 42 שעות עבודה שבועיות(: ותק בשנים מס' ימי הבראה לכל שנת עבודה בתום שנת העבודה הראשונה 5 עבור שנת העבודה השנייה והשלישית 6 עבור שנת העבודה הרביעית עד העשירית 7 עבור שנת העבודה ה 11- עד ה 15- 8 עבור שנת העבודה ה 16- עד ה 19- 9 עבור שנת העבודה ה 20- ואילך 10

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==