אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 97 ביום 8.10.2021 פורסם פסק דין בבית הדין האזורי בעניין גיא נוי )ב"ל 31496-12-18 ( שקיבל תביעה של מנופאי להכיר בתאונה שעבר כתאונה בעבודה. בית הדין קבע כי העובדה שאף מעסיק לא דיווח על העובד כעובד שכיר בביטוח הלאומי במועד התאונה, אין בה כדי להעיד על כך שבמועד האירוע לא היה כזה, והיא אינה אמורה לשלול ממנו זכאות להכרה בפגיעתו כ פגיעה בעבודה. הגדרת "עובד" הגדרת "עובד" כוללת את הסוגים העיקריים, כדלקמן: .1 עובד העובד אצל מעסיקו כשכיר ומתקיימים יחסי עבודה )לרבות בני משפחה על פי ההגדרה שבסעיף 1 בחוק(. .2 עובד, המועסק כעצמאי אך נחשב לעובד שכיר כלפי הביטוח הלאומי בלבד, בהתאם לצו הביטו ח הלאומי בדבר סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים, בהתקיים התנאים הקבועים בצו. דוגמאות : עובד ניקיון, חצרן, מורה, מרצה, מדריך, אמן, שחקן, עובד במה, מורה דרך, ספורטאי ועוד סוגי מבוטחים, בתנאים שנקבעו בצו האמור. .3 לעניין תשלום דמי ביטוח רואים כעובד גם את מי ששכרו נ קבע בחוק, או בהחלטת הכנסת או על פיה, ואת החייב בתשלום השכר רואים כמעסיקו )סעיף 334 לחוק הביטוח הלאומי(. .4 אחרים. המבחנים "המסורתיים" לקביעת יחסי עבודה המבחנים לקביעת יחסי העבודה התפתחו במהלך השנים. בית הדין נוקט ב"מבחן המעורב", כלומר, בוחן את משקלם של כמה מבחנים שהחשוב ביותר מביניהם הוא "מבחן ההשתלבות". בעבר, מי שהיו בידיו השליטה והפיקוח היה המעסיק, ויתר המבחנים היו חשובים פחות. כיום, חלה התפתחות רבה במבנה ההעסקה. עובדים רבים עובדים מהבית או דרך חברו ת העסקה, קשה לפקח עליהם, כלי העבודה שייכים להם, שעות העבודה אינן מוגדרות ובכל זאת הפסיקה מכירה בהם כעובדים. חשוב לציין, שהעובדה שהעובד מקבל כל חודש תלוש משכורת ומדווח כשכיר, אינה, כשלעצמה, תנאי מספיק לכך שמתקיימים יחסי עבודה. כאשר מתקיימים יחסי עבודה, המעס יק חייב לפרט את רכיבי המשכורת בתלוש השכר ולדווח כחוק על העובד. פסק דין בבית הדין האזורי בעניין חברות "חשבונית" ביום 21.4.2020 דחה בית הדין האזורי את תביעתו של דן דיאמנט ) 18084-10-17 ( כנגד החלטת הביטוח הלאומי לראות בו "עצמאי", למרות שלא נרשם ככזה ולמרות שתמ ורת עבודתו שולמה לו באמצעות תלושי שכר שהפיקה חברה בשם "החשבונית של השכיר". עולה מדברי הצדדים כי מטרת ההתקשרות בין המבוטח לחברה הייתה לצורכי רישום והתחשבנות מול הרשויות, כיוון שהמבוטח העדיף להיות שכיר. אין מדובר בהתקשרות שבבסיסה עבודה עבור המעסיק, החברה ) המבוטח רצה לתת שירות לחברה מסויימת ובעל החברה לא היה מוכן לעבוד איתו כשכיר ולכן פנה לחברת "החשבונית של השכיר"(.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==