אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 85 דמי ביטוח - הכוונה לדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, גם יחד. הכנסה שאינה מעבודה - הכנסה פסיבית - הכוונה להכנסה של מבוטח שאינה מעבודתו כעובד שכיר ואינה מעיסוקו כעובד עצמאי )הל"ע(. בכל מקום במאמר שרשום החוק, הכוונה לחוק הביטוח הלאומי. בכל מקום שרשום בלשון זכר הכוונה גם בלשון נקבה, אלא אם נרשם במפורש בלשון נקבה. שיעורי דמי ביטוח בעבור עובדים שכירים בשנת 2023 )דוגמאות( מופחת )באחוזים( מלא )באחוזים( ס"ה עובד מעסיק ס"ה עובד מעסיק טור 1 בטופס 102 עובדים "תושבי ישראל" שמלאו להם 18 שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה" 7.05 3.50 3.55 19.60 12.00 7.60 טור 2 בטופס 102 בעלי שליטה "תושבי ישראל" שמלאו להם 18 שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה" 7.00 3.49 3.51 19.17 11.79 7.38 טור 3 בטופס 102 )דוגמאות( אישה וגבר מעל "גיל הזכאות" לקצבת אזרח ותיק, שאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק 3.58 3.10 0.48 7.12 5.00 2.12 מבוטחים המקבלים קצבת נכות כללית או קצבת נכות מעבודה, בעלי אישור לפטור מהביטוח הלאומי 3.58 3.10 0.48 7.12 5.00 2.12 נשים וגברים בין גיל 67 ל"גיל הזכאות" לקצבת אזרח ותיק שאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק 6.62 3.37 3.25 16.82 9.86 6.96 אישה בין "גיל פרישה" לבין "גיל מרבי לביטוח אבטלה" ) 67 ( שאינה מקבלת קצבת אזרח ותיק מהביטוח הלאומי 6.66 3.38 3.28 17.19 10.07 7.12 נשים וגברים שמקבלים קצבת אזרח ותיק מהביטוח הלאומי 0.48 - 0.48 2.12 - 2.12 תורם איברים, תושב זר ממדינת אמנה וחייל בשירות סדיר 3.95 0.40 3.55 14.60 7.00 7.60

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==