אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 48 כללי משיכה של כספי תגמולים מתוכניות קצבה להלן טבלה המרכזת את כללי המשיכה של כספי תגמולים בקצבה: מעמד העמית שכיר שכיר עצמאי בקרן פנסיה עצמאי בקרן פנסיה עצמאי בפוליסות ביטוח שנפתחו עד 30.4.1997 עצמאי בפוליסות ביטוח שנפתחו לאחר 1.5.1997 מועד צבירת התגמולים עד - 31.12.1999 החל מ - 1.1.2000 עד - 30.04.1997 החל מ - 1.5.1997 עד - 31.12.1999 ממועד תחילת הפוליסה תנאים למשיכת תגמולים כסכום חד פעמי פטור ממס כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת עבודה ובמידה ולא החל לעבוד אצל מעביד אחר או החל לעבוד כעצמאי לאחר 13 חודש במידה ועבר למעסיק חדש שאינו משלם לביטוח פנסיוני )לא רלוונטי לאחר צו הרחבה לפנסיה חובה( בגיל 60 אם פרש העמית או צמצם עבודתו בשיעור של 50% לפחות בכל גיל מסיבות סוציאליות או רפואיות החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה גיל 60 לאחר 5 שנות ותק או לאחר 15 שנות ותק בתוכנית ללא תלות בגיל החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה גיל 60 לאחר 5 שנות ותק או לאחר 15 שנות ותק בתוכנית ללא תלות בגיל החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה תנאים למשיכה כקצבה חודשית גיל 60 לפחות גיל 60 לפחות גיל 60 לפחות גיל 60 לפחות גיל 60 לפחות גיל 60 לפחות

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==