אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 עמוד חלק ג - תיקונים הנובעים מחוק ההתייעלות הכלכלית השפעות המיסוי של חוק ההתייעלות הכלכלית התשע"ז - .. 2016 .............................. 22 חלק ד - מיסוי מקרקעין מס שבח ....................................................................................................... 24 מס רכישה .................................................................................................... 25 הקלות ממס השבח ........................................................................................ 25 קיזוז הפסדים .............................. .................................................................. 26 חובת דיווח על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין ..................................................... 27 פטורים ממס שבח .......................................................................................... 27 מתנות לקרובים ............................................................................................. 29 חלק ה - מס ערך מוסף חובת דיווח מקוון ............................................................................................ 30 עוסק פטור .................................................................................................... 30 החובה לדרוש חשבונית מס ואי תשלום במזומן .................................................... 30 חוק המזומן ................................................................................................... 31 דיווח על בסיס מזומן לנותני שירותים ויצרנים קטנים ............................................. 32 קבלן מבצע - מועד הוצאת חשבונית מס ..................... ......................................... 33 האיסור לדרוש חשבונית מהספק בטרם שולמה התמורה ....................................... 34 טבלת שיעורי מס ע רך מוסף מיום פרסומו של החוק ועד היום ................................. 34 הוראות מס ערך מוסף בנוגע לכלי רכב ............................................................... 35 קטנועים ואופנועים - היבטי מס ערך מוסף .......................................... .................. 35 חלק ו - פעולות שיש לבצע ביום 31 בדצמבר 2021 מפקד המלאי ................................................................................................ 37 פרויקטים או עבודות בביצוע ............................................................................. 39 פנקסים חדשים ............................................................................................. 39 ספירת קופה ................................................................................................. 39

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==