אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 66 סוף עידן ביטוחי המנהלים החל מה 01.09.23 נכנסו לתוקף תקנות חדשות המשנות את כללי השיווק של פוליסות ביטוחי מנהלים באופן דרמטי. על פי התקנות, ניתן להפקיד לביטוח המנהלים ו/או תגמולים לעצמאי, רק את חלק הפרמיה העולה על 20.5% מחלק השכר שמעל פעמיים השכר הממוצע במשק )התקרה החודשית(. הפקדות עד לתקרה החודשית יופנו לקרן פנסיה מקיפה ו/או משלימה ו/או קופת גמל. תקרת ההפקדה החודשית המתחייבת כרובד ראשון לקופה לקצבה שאינה קופת ביטוח הינה 4,866 ש"ח לחודש )נכון לשנת 2023 .( יודגש כי השינויים לגבי הפקדות שוטפות חלים רק עבור פוליסות שמרכשו לאחר 01.09.23 והן בתוקף גם עבור פורשים ומקבלי קצבאות. להלן עיקר השינויים שנכנסו לתוקף: .1 שכיר ומעסיקו - יוכלו להפקיד מדי חודש לקופת ביטוח מנהלים רק במידה וקיימות הפקדות חודשיות של לפחות 4,866 ש"ח לחודש לקרן פנסיה ו/או לקופת גמל. כלומר, האפשרות לחסוך בפוליסת ביטוח מנהלים שנועד פתיחתה 01.09.23 ואילך הינה רק בעבור חוסכים ברמת שכר גבוהה יחסית 4,866 ש"ח לחודש. .2 עצמאי - יוכל להפקיד מדי חודש לקופת ביטוח תגמולים לעצמאי רק במידה וקיימות הפקדות חודשיות של לפחות 4,866 ש"ח לחודש לקרן פנסיה ו/או לקופת גמל. במידה והעצמאי הינו גם שכיר, יש להתחשב בהפקדות כשכיר במסגרת התקרה. .3 ניוד כספים לקופות ביטוח - אין מגבלת ניוד של כספים מקופת ביטוח לקופת ביטוח ואולם במידה ומבקשים לנייד כספים מקרן פנסיה ו/או מקופת גמל לקופת ביטוח , תחול מגבלת ניוד כאמור: ניתן יהיה לבצע את העברת הכספים ובתנאי שהיתרה הצבורה שתיוותר בקופה המעבירה לאחר הניוד לא תפחת מתקרת ההפקדה החודשית כפול מספר החודשים שחלפו ממועד התשלום הראשון לקופת הגמל. ___________________________________________________________________ * אבי רוזנבאום - מומחה במיסוי פנסיוני ותכנוני פרישה, כיום מרצה בתחום הפרישה, יו"ר ברוקר סוכנות לביטוח ומנכ"ל Tax:on החזרי מס דיגיטליים לשכירים, ל שעבר מנכ"ל כלל פנסיה וגמל ומשנה למנכ"ל כלל חברה לביטוח .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==