קבוצת אליוט ישראל | סוף שנת המס 2020 לקראת 2021

עטיפה קדמית I
תוכן עניינים III
סיוע כלכלי עקב נגיף הקורונה IX
חלק א - מיסוי היחיד 1
שיעור המס השולי המרבי ליחיד 1
מיסוי על בסיס פרסונאלי 1
הכנסות של יחיד מהשכרת דירה למגורים 2
קיזוז הפסד עסקי כנגד הכנסות ממשכורת 4
נקודות זיכוי לחיילים משוחררים 4
נקודות זיכוי ליחיד שמסיים לימודים לתואר אקדמי 5
נקודות זיכוי בעד הוצאות החזקת הורה במוסד סיעודי 5
נקודות זיכוי נוספות עבור ילדים 6
מיסוי מלגות 8
הכנסות מהימורים, הגרלות ופרסים 9
חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים ביחד 9
הקלות במיסוי לעולים חדשים ולתושבים חוזרים 10
תרומות למוסדות ציבוריים ולקרן לאומית 11
הכרה בהוצאות ריבית על משכנתא 11
חלק ב - מיסוי שוק ההון ורווחי הון 13
שיעורי מיסוי שוק ההון ורווחי הון לחברות 13
שיעורי מיסוי שוק ההון ורווחי הון ליחידים 13
חובת דיווח על רווחי הון ממכירת נכס ותשלום מקדמה 16
הקלות במיסוי על הכנסות מדיבידנד מחוץ לישראל (תיקון 169) 16
קיזוז הפסדי הון 17
חלק ג - תיקונים הנובעים מחוק ההתייעלות הכלכלית 19
השפעות המיסוי של חוק ההתייעלות הכלכלית 19
חלק ד - מיסוי מקרקעין 21
מס שבח 21
מס רכישה 22
הקלות ממס השבח 22
קיזוז הפסדים 23
חובת דיווח על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין 23
פטורים ממס שבח 24
מתנות לקרובים 26
חלק ה - מס ערך מוסף 27
חובת דיווח מע"מ מקוון 27
עוסק פטור 27
החובה לדרוש חשבונית מס ואי תשלום במזומן 27
חוק המזומן 28
דיווח על בסיס מזומן לנותני שירותים ויצרנים קטנים 29
קבלן מבצע - מועד הוצאת חשבונית מס לפי חוק מע"מ 30
האיסור לדרוש חשבונית מהספק בטרם שולמה התמורה 31
טבלת שיעורי מס ערך מוסף מיום פרסומו של החוק ועד היום 31
הוראות מס ערך מוסף בנוגע לכלי רכב 32
קטנועים ואופנועים - היבטי מע"מ 32
חלק ו - פעולות שיש לבצע ביום 31 בדצמבר 2020 34
מפקד המלאי 34
פרויקטים או עבודות בביצוע 36
פנקסים חדשים 36
ספירת קופה 36
חלק ז - תשלומים שניתן לבצע לאחר סיום שנת המס 2020 37
תשלומים לבעלי שליטה 37
תשלומים לתושבי חוץ 37
חלק ח - חיסכון פנסיוני 38
חובת הפקדה ותקרות מוכרות לצורכי מס - עצמאים 38
חובת הפקדה ותקרות מוכרות לצורכי מס - עצמאים 39
קרנות השתלמות 40
עזיבת עבודה והתישבנות פיצויים 40
תיקון 190 ומיסוי קצבאות בגיל הפרישה 41
תיקון 190 כמכשיר השקעה 42
עדכוני חקיקה 43
חלק ט - הוצאות 47
תשלום הוצאות שכר והוצאות סוציאליות על בסיס מזומן 47
תשלום פיצויים ומענקי פרישה 47
חובות אבודים 48
מכירת מלאי מת או שתנועתו איטית 49
מכירות בין-חברתיות 49
מוניטין 49
חובת ניכוי מס הכנסה במקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים 49
נסיעה עסקית לחו"ל 51
ניכוי בשל דמי ביטוח לאומי לעצמאים 52
מתנות ושי לחג 52
אירוח 53
הוצאות כיבוד 53
הוצאות לינה בארץ (כולל ארוחת בוקר) 53
היבטי מיסוי בגין ימי גיבוש לעובדים 54
הוצאות ביגוד 55
הוצאות אחזקת טלפון שאינו נייד 56
הוצאות אחזקת טלפון נייד (סלולרי) 56
הוצאות אחזקת רכב 57
חלק י - דיווחים והודעות לרשויות המס 61
חובת דיווח על רווחי הון ממכירת נכס ותשלום מקדמה 61
חובת דיווח על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין 61
חובת דיווח על תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס 61
חלק יא - ביטוח לאומי חידושים והדגשות 64
נתונים לדיווח ולתשלום דמי ביטוח לאומי 64
סוגיות הקשורות לעצמאים ולבעלי הכנסות שאינן מעבודה 66
סוגיות הקשורות למעסיקים לשכירים ולמיסוי רווחי חברה 72
תשלום דמי ביטוח של מבוטח השוהה בחו"ל 92
חלק יב - סוגיות בדיני עבודה 104
כרטיס עובד 104
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 104
מספר שעות העבודה בערבי חג 105
תשלום עבור ימי חג 105
עבודה ביום שבת 105
מילואים 106
הריון ולידה 106
אימוץ ילדים 109
הודעה בכתב מעובד שהתפטר 110
חובת דיווח על תאונת עבודה 110
חובת ניהול פנקס שכר ותלוש שכר 111
הודעה מוקדמת 111
ימי חופשה שנתיים 112
דמי מחלה 113
דמי הבראה 113
מודעה בדבר שכר מינימום 114
העסקת נוער בחופשות 114
צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק 115
חלק יג - נספחים 117
נספח 1 - גיליון ספירת מלאי 117
נספח 2 - גיליון ספירת קופה 118
נספח 3 - פירוט מספר הקילומטרים בתחילת השנה ובסופה 119
נספח 4 - דוח נסיעה לחו"ל - שנת 2018 120
עטיפה אחורית 122

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==