אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

רשימת המשרדים III
הקדמה IV
פיצוי על נזק עקיף מלחמת חרבות ברזל - עקרי התנאים V
פיצוי על נזק עקיף מלחמת חרבות ברזל - סכומי הפיצוי VI
פיצוי על נזק עקיף מלחמת חרבות ברזל - עקרי התנאים VII
פיצוי על נזק עקיף מלחמת חרבות ברזל - סכומי הפיצוי VIII
תוכן עניינים IX
חלק א - מיסוי היחיד 1
שיעור המס השולי המרבי ליחיד 1
מיסוי על בסיס פרסונאלי 1
הכנסות של יחיד מהשכרת דירה למגורים 2
קיזוז הפסד עסקי כנגד הכנסות ממשכורת 5
נקודות זיכוי לחיילים משוחררים 5
נקודות זיכוי ליחיד שמסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע 6
נקודות זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד סיעודי 6
נקודות זיכוי נוספות עבור ילדים 7
מיסוי מלגות 9
הכנסות מהימורים, הגרלות ופרסים 10
חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים ביחד 10
הקלות במיסוי לעולים חדשים ולתושבים חוזרים 13
תרומות למוסדות ציבוריים ולקרן לאומית 14
הכרה בהוצאות ריבית על משכנתא 14
חלק ב - מיסוי שוק ההון ורווחי הון 16
שיעורי המס בשוק ההון ורווחי הון לחברות 16
שיעורי מיסוי שוק ההון ורווחי הון ליחידים 16
חובת דיווח על רווחי הון ממכירת נכס ותשלום מקדמה 19
מיסוי הכנסות מדיבידנד מחוץ לישראל (תיקון 169) 19
קיזוז הפסדי הון 20
מטבעות וירטואלים 22
חלק ג - תיקונים הנובעים מחוק ההתייעלות הכלכלית 25
השפעות המיסוי של חוק ההתייעלות הכלכלית התשע"ז-2016 25
חלק ד - מיסוי מקרקעין 27
מס שבח 27
מס רכישה 28
הקלות ממס השבח 28
קיזוז הפסדים 29
חובת דיווח על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין 29
פטורים ממס שבח 30
מתנות לקרובים 32
חלק ה - מס ערך מוסף 33
חובת דיווח מקוון 33
עוסק פטור 33
החובה לדרוש חשבונית מס ואי תשלום במזומן 33
חוק המזומן 34
דיווח על בסיס מזומן לנותני שירותים ויצרנים קטנים 35
קבלן מבצע - מועד הוצאת חשבונית מס 37
האיסור לדרוש חשבונית מהספק בטרם שולמה התמורה 37
טבלת שיעורי מס ערך מוסף מיום פרסומו של החוק ועד היום 38
הוראות מס ערך מוסף בנוגע לכלי רכב 38
קטנועים ואופנועים - היבטי מס ערך מוסף 39
חלק ו - פעולות שיש לבצע ביום 31 בדצמבר 2023 40
מפקד המלאי 40
פרויקטים או עבודות בביצוע 42
פנקסים חדשים 42
שמירת מסמכים 42
ספירת קופה 43
חלק ז - תשלומים שניתן לבצע לאחר סיום שנת המס 2023 44
תשלומים לבעלי שליטה 44
תשלומים לתושבי חוץ 44
חלק ח - חיסכון פנסיוני 45
חיסכון פנסיוני - הגדרות 45
הטבות מס לשכירים ועצמאיים 46
כללי משיכה של כספי תגמולים מתוכניות קצבה 48
כללי משיכה של כספי תגמולים הוניים 49
כללי משיכה נוספים של כספי תגמולים 49
קרן השתלמות 50
אובדן כושר עבודה 52
ניכוי הוצאות סוציאליות 52
בעלי שליטה 52
פריסת מס 53
פוליסת חסכון פרט 55
הטבות נוספות לתוכנית חסכון 57
הפקדות חד פעמיות לתוכנית במעמד עצמאי במסגרת תיקון 190 58
קצבה בגיל פרישה 59
קצבה מוכרת 59
פנסיה חובה לעצמאי 61
טופס 161 החדש 65
סוף עידן ביטוחי המנהלים 66
חלק ט - הוצאות 67
תשלום הוצאות שכר והוצאות סוציאליות על בסיס מזומן 67
תשלום פיצויים ומענקי פרישה 67
חובות אבודים 68
מכירת מלאי מת או שתנועתו איטית 69
מכירות בין-חברתיות 69
מוניטין 69
חובת ניכוי מס הכנסה במקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים 69
נסיעה עסקית לחו"ל 71
ניכוי בשל דמי ביטוח לאומי לעצמאים 72
מתנות ושי לחג 72
אירוח 73
הוצאות כיבוד 73
הוצאות לינה בארץ (כולל ארוחת בוקר) 73
היבטי מיסוי בגין ימי גיבוש לעובדים 74
הוצאות ביגוד 75
הוצאות אחזקת טלפון שאינו נייד 76
הוצאות אחזקת טלפון נייד (סלולרי) 76
הוצאות אחזקת רכב 77
חלק י - דיווחים והודעות לרשויות המס 81
חובת דיווח על רווחי הון ממכירת נכס ותשלום מקדמה 81
חובת דיווח על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין 81
חובת דיווח על תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס 81
חלק יא - ביטוח לאומי 84
דמי ביטוח לאומי 84
גיל פרישה 87
מבוטחים שאינם עובדים שכירים 88
עובד עצמאי 89
עיסוקים מעורבים והוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח 92
חלק יב - דיני עבודה 102
כרטיס עובד 102
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה ), תשס"ב -2002 102
מספר שעות העבודה בערבי חג 103
תשלום עבור ימי חג 103
עבודה ביום שבת 103
מילואים 104
הריון ולידה 104
אימוץ ילדים 107
הודעה בכתב מעובד שהתפטר 108
חובת דיווח על תאונת עבודה 108
חובת ניהול פנקס שכר ותלוש שכר 109
הודעה מוקדמת 109
ימי חופשה שנתיים 110
דמי מחלה 111
דמי הבראה 111
מודעה בדבר שכר מינימום 112
העסקת נוער בחופשות 112
צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק 113
חלק יג - נספחים 115
גיליון ספירת מלאי 115
גיליון ספירת קופה 116
פירוט מספר הקילומטרים בתחילת השנה ובסופה 117
דוח נסיעה לחו"ל - לשנת 2023 118
צור קשר 122

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==