אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 43 ספירת קופה .1 יש לספור את המזומנים בקופה ולהכין רשימה של המחאות, שוברי כרטיסי אשראי והשטרות שנמצאים בקופה ליום 31.12.2023 אשר תכלול את הפרטים הבאים: מס פר ההמחאה או השטר, שם החותם, שם המסב האחרון, הבנק, מועד הפירעון והסכום בקופה. .2 בכדי להקל על הספירה יש להפקיד בבנק בתום יום העסקים האחרון בחודש דצמבר 2023 )יום ראשון ה - 31.12.2023 ( או למחרת בבוקר , את כל הכספים הנמצא ים בקופה . .3 הרשימות שיכללו את סכום המזומנים בקופה ורשימת ההמחאות והשטרות כאמור בסעיף 1 לעיל יערכו בשלושה עותקים ויחתמו בידי עורך הספירה. ראה דוגמת גיליון ספירת הקופה בנספח .2 עם גמר הספירה יש להעביר למשרדנו עותק מלא של רשימות הספירה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==