אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 83 שיעורי דמי ביטוח בעבור עובדים שכירים החל מינואר 2019 ) דוגמאות ( .1 חיוב בשיעור 0.1% נוסף למעסיק בשנת - 2019 בהוראת שעה לחמש שנים - עד דצמבר .2023 .2 בעלי שליטה בחברת מעטים אינם מבוטחים לענף אבטלה ולענף זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק מעסיק ואינם משלמים לענפי ביטוח אלה. .3 נשים בגיל 62 עד גיל 67 זכאיות לקבל דמי אבטלה )ככל שעומדות בתנאי החוק( ולכן שיעורי דמי הביטוח הלאומי כוללים גם תשלום דמי ביטוח לאומי לענף אבטלה: 0.21% בשיעור מלא לעובד, 0.16% בשיעור מלא למעסיק, 0.01% בשיעור מופחת לעובד, 0.03% בשיעור מופחת למעסיק. הביטוח הלאומי לא הפריד בפרסומים שלו עד שנת 2020 את שיעורי דמי הביטוח של קבוצת הנשים בין גיל פרישה לגיל 67 , ולכן מעסיקים רבים לא ניכו מהנשים האלה דמי ביטוח לאומי מלאים ולא העבירו לביטוח הלאומי את דמי הביטוח הלאומי בשיעור החוקי. החל מינואר 2021 מופחת )באחוזים( מלא )באחוזים( סה"כ עובד מעסיק סה"כ עובד מעסיק טור 1 בטופס 102 ) (1 עובדים "תושבי ישראל" שמלאו להם 18 שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה" 7.05 3.50 3.55 19.60 12.00 7.60 טור 2 בטופס 102 ) (2 בעלי שליטה "תושבי ישראל" שמלאו להם 18 שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה" ) (1 7.00 3.49 3.51 19.17 11.79 7.38 טור 3 בטופס 102 אישה וגבר מעל "גיל הזכאות" לקצבת אזרח ותיק, שאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק 3.58 3.10 0.48 7.12 5.00 2.12 מבוטחים המקבלים קצבת נכות כללית או קצבת נכות מעבודה, בעלי אישור לפטור מהביטוח הלאומי 3.58 3.10 0.48 7.12 5.00 2.12 אישה וגבר מתחת לגיל פרישה, שנעשו לראשונה תושבי ישראל מעל גיל 62 4.06 3.24 0.82 10.23 7.28 2.95 אישה וגבר מעל גיל זכאות, שנעשו לראשונה תושבי ישראל מעל גיל 62 3.58 3.10 0.48 7.12 5.00 2.12 נשים וגברים בין גיל 67 ל"גיל הזכאות" לקצבת אזרח ותיק שאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק ) 3 ) ( (4 6.62 3.37 3.25 16.82 9.86 6.96 אישה בין "גיל פרישה" לבין "גיל מרבי לביטוח אבטלה" ) 67 ( שאינה מקבלת קצבת אזרח ותיק מהביטוח הלאומי 6.66 3.38 3.28 17.19 10.07 7.12 נשים וגברים שמקבלים קצבת אזרח ותיק מהביטוח הלאומי ) (4 0.48 - 0.48 2.12 - 2.12 תורם איברים ) 5 ( וחיילים בשירות סדיר 3.95 0.40 3.55 14.60 7.00 7.60

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==