אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 49 הסדר כאמור של פנסיה תק ציבית לבעל שליטה הינו הסדר הדורש מומחיות רבה לרבות חוות דעת אקטוארית לחישוב התחייבות החברה ואישור פקיד השומה. פרישה מעבודה בסוף שנת המס עובד שיש לו ותק של למעלה משש שנים אשר פורש ברבעון האחרון של שנת 2021 , רשאי לבקש מפקיד השומה לראות את מענק הפרישה החיי ב במס שקיבל בעת פרישתו כאילו התקבל לצורך חישוב המס בלבד בשנת המס הבאה 2022 )יש להגיש לפקיד השומה בקשה באמצעות טופס פריסת מס 116 ג'(. מעסיק אשר מתכוון לשלם לעובד מענק פרישה חייב במס במזומן יכול לדחות את מועד תשלומו )בהסכמה כמובן עם העובד( לתחילת שנת 2022 וזאת על מנת שאירוע המס יחול בשנת 2022 )מתאים לעובדים עם ותק הנמוך משש שנים שאין להם זכות לבקש פריסת מס קדימה(. מעסיק כאמור, יכול לדרוש את ההוצאה כבר בשנת 2021 וזאת במידה והוא מדווח לצרכי מס על בסיס צבירה, וזאת למרות שהתשלום בפועל יבוצע רק בשנת .2022 פולי סת חסכון פרט אחד היתרונות המשמעותיים של פוליסות חסכון פרט הוא האפשרות לקבל הטבות מס בגין הרווחים. על מנת לממש את הטבת המס יש לפעול עד לסוף השנה לטובת מימוש הרווחים בפוליסת החיסכון. חברות הביטוח מאפשרות שלא לבצע פדיון מלא של הכספים לחשבון הבנק של הלקוח אלא לבצע פדיון רעיוני במסגרתו, חברת הביטוח מבצעת מימוש של הרווחים בלבד וממשיכה לנהל את יתרת הכספים בפוליסה ללא שינוי. קבלת הטבת המס כרוכה בקבלת אישור מחברת הביטוח )אישור על ניכוי המס בדומה לטופס 867 מהבנק( ובהגשת דיווח למס הכנסה. חוסך אשר לא נדרש להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה, צריך לשקלל את עלויות הגשת הדוח השנתי למס הכנסה למול הטבות המס הצפויות. הטבות המס שניתן לקבל עבור רווחים בפוליסות חסכון פרט על פי סעיפים 125 ד' ו 125- ה' לפקודת מס הכנסה זכאים להטבות המס מי שהוא או בן/בת זוגו נולדו לפני .1948 הפטור ממס ניתן על רווחים בתוכנית חסכון בבנק ובפוליסת פרט בחברת ביטוח הנחשבות לעניין דיני המס לתוכנית חסכון והרווחים הנצברים בה נחשבים להכנסה מריבית, ולפיכך זכאים לפטור.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==