אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 49 כללי משיכה של כספי תגמולים הוניים מועד צבירת התגמולים עד - 31.12.2004 מ - 1.1.2005 ועד - 31.12.2007 מ - 1.1.2008 עד - 31.12.2005 מ - 1.1.2006 מ - 1.1.2008 מעמד העמית שכיר שכיר שכיר עצמאי עצמאי עצמאי תנאים למשיכת תגמולים כסכום חד פעמי פטור ממס )אחד מהתנאים מספיק( כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת עבודה ובמידה ולא החל לעבוד אצל מעביד אחר או החל לעבוד כעצמאי לאחר 13 חודש במידה ועבר למעסיק חדש שאינו משלם לביטוח פנסיוני )לא רלוונטי לאחר צו הרחבה לפנסיה חובה( בגיל 60 אם פרש העמית או צמצם עבודתו בשיעור של 50% לפחות מסיבות סוציאליות או רפואיות בכל גיל . מגיל 60 ותק + של 5 שנים )ללא צורך בעזיבת עבודה וזאת למעט חבר בעל שליטה( - עמידה בתנאי זה מאפשרת משיכת כל כספי התגמולים ההוניים כולל אלו שנצברו לפני 01/05 בפטור ממס. החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה מגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים לפחות מיום תחילת התוכנית או לאחר 15 שנות ותק מגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים לפחות מיום תחילת התוכנית החל מגיל 60 ורק במסגרת היוון קצבה פטורה תנאים למשיכה כקצבה חודשית אין אפשרות בתנאי התוכנית אין אפשרות בתנאי התוכנית החל מגיל 60 אין אפשרות בתנאי התוכנית אין אפשרות בתנאי התוכנית החל מגיל 60 כללי משיכה נוספים של כספי תגמולים ניתן למשוך תגמולים כסכום חד פעמי פטור ממס מכל סוגי התוכניות ללא תלות בוותק או בגיל וזאת עקב הסיבות הסוציאליות או הרפואיות הבאות: הכנסות נמוכות ככל שהכנסות העמית בצירוף הכנסות בן/בת הזוג )לרבות הכנסות פטורות ממס, קצבאות ילדים, נכות וכו'( אינן עולות על שכר המינימום לחודש ) 5,300 ש"ח לשנת 2023 ( ובמידה ויש לפחות ילד אחד שגילו מתחת ל 18 אז התקרה תהיה פעמיים שכר המינימום, ישולם מדי חודש ההפרש בלבד כסכום פטור ממס.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==