אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 57 הטבות נוספות לתוכנית חסכון פטור בשל מיעוט הכנסות סעיף 125 ד')ב( לפקודה מאפשר ניצול הטבת מס משמעותית לא רק בהתאם למבחן הגיל אלא גם בהתאם למבחן הכנסות בכל גיל כלומר, מי שהכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס אינה עולה על 67,560 ש"ח זכאי לריבית פטורה של עד 10,560 ש"ח לשנה. במבחן ההכנסות יש לכלול את הריבית עצמה ואת כל סוגי ההכנסות לרבות הכנסות פטורות ממס כולל קצבאות ביטוח לאומי לרבות רווח הון ושבח מקרקעין. פטור ממס על ריבית מזכה פטור לפי סעיף 125 ה' מיועד למי שהוא או בן זוגו נולדו לפני 1948 , ומקנה פטור ממס על ריבית מזכה )ריבית מוטבת(. תנאי הזכאות לפטור הם: מי שהכנסתו יחד עם הכנסת בן/בת זוגו נמוכה מ - 8,660 ש"ח בחודש או 109,440 ש"ח בשנה. כלומר מי שאין לו ולבן/בת זוגו הכנסה כלל ייהנו ממלוא הפטור ובעלי הכנסות נמוכות מ - 109,440 ש"ח יקבלו הטבה חלקית. הפטור המקסימלי יכול להגיע ל - 38,304 ש"ח במבחן ההכנסות יש לכלול הכנסות מקצבה לפי סעיפים 9 )א( ו 9- )ב( לרבות הכנסות פטורות ממס וקצבת שארים, אין לכלול קצבאות פטורות מהביטוח הלאומי, הכנסות מריבית, מהשכרת דירת מגורים פטורה ממס, מרווח הון ומשבח מקרקעין. הערות - .1 ניתן לנצל את כל ההטבות המס. הן אינן מתקזזות. .2 לא ניתן לצבור את ההטבה. כלומר, ההטבה ניתנת למימוש בגין כל שנת מס בנפרד ועד לתקרות הקבועות בסעיף ולא ניתן להעבירה לשנה אחרת. .3 ההטבה אינה ניתנת באופן אוטומטי ויש ליזום את קבלתה באמצעות "פדיון רעיוני" מול חברת הביטוח. משמעות הפדיון הרעיוני הינו פדיון והפקדה חוזרת לפוליסה של ערך הפדיון בניכוי המס על הרווחים, פעולה זו מבוצעת באמצעות מילוי טופס ייעודי לחברת הביטוח. .4 הטבת המס תינתן ליחיד או לבן/ בת זוגו בלבד. .5 מדיניות מס הכנסה הינה לאפשר את ניצול ההטבה גם לילידי 1948 , כלומר כ ל מי שנולד עד 31.12.1948 .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==