אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 88 תחזוקה ושימור העסק בתקופת חופשת לידה והורות ככלל, תכלית דמי הלידה היא לשהות בבית עם התינוק, אך כאשר העצמאי או העצמאית חייבים לבצע פעולות הכרחיות בזמן חופשת הלידה לצורך תחזוקה ושימור העסק, עליהם לפנות למוסד לביטוח הלאומי ולבקש אישו ר מראש. בעלי השליטה הם שכירים ולכן חלים עליהם דיני העבודה שאוסרים על מעסיק להעסיק את העובד בזמן חופשת הלידה, אך ככל שיש פעולות הכרחיות דינן לעניין תשלום דמי הלידה כדין עצמאים. חשוב לציין כי בהתאם לפסיקה, בתקופה שבה מבוטחת זכאית לגמלה לשמירת היריון מהביטו ח הלאומי היא אינה רשאית לעבוד )גם אם העבודה היא לצורך שמירה על העסק( וככל שהיא תעבוד בתקופה הזאת - הגמלה תישלל. לאור שאלות רבות של עצמאיות ובעלות שליטה שחייבות לעשות פעולות הכרחיות בעסק בזמן חופשת הלידה במטרה לשמור על העסק, התקבלה הבהרה מהביטוח הלאומי ביו ם 2.12.2019 : "תכלית דמי הלידה היא מתן פיצוי כספי בשיעור ההכנסה הרגילה, בתקופה בה האם או האב נדרשים להפסיק את עבודתם ולשהות בבית לשם הטיפול בילד. עם זאת, לעיתים קיים צורך אצל עצמאים במהלך תקופה זו, לבצע פעולות הכרחיות לשם תחזוקה ושימור העסק. אנו לא מעניקים אישור גורף ולא קיים כלל אחיד לגבי כלל המבקשות והמבקשים. על עצמאית או עצמאי החייבים לעבוד ולבצע פעולות הכרחיות בעסק במהלך תקופת לידה והורות )חופשת לידה(, לפנות לסניף שלהם באופן מסודר ולציין מה העבודה ההכרחית לקיום העסק. בפניה יש לפרט את היקף השעות א ו הימים הנדרשים לכך ביחס למשרתם הרגילה. כל מקרה נבחן באופן פרטני ועל פי רוב ניתן אישור לבקשה". טופס 381 )החל מחודש אפריל 2020 ( נועד לבקשה לשימור ותחזוק העסק במהלך תקופת חופשת לידה והורות לעצמאית. כל עצמאית אמורה לקבל את הטופס יחד עם ההודעה על דמי הלידה. הט ופס נמצא באתר הביטוח הלאומי. היולדת מתבקשת לפרט את המטלות/העיסוקים במהלך יום עבודה רגיל לפני הלידה ואת הפעולות ההכרחיות לשימור העסק בזמן חופשת הלידה. למשל, אם יש עובדת מחליפה - כמה זמן נדרש לבצע את הפעולות ההכרחיות. במשך 6 השבועות הראשונים שאחרי הלידה הי ולדת אמורה לטפל בתינוק )משכב לידה( ולכן מומלץ לדחות את הפעולות ההכרחיות לשימור העסק להמשך חופשת הלידה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==