אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 64 דוגמה למנגנון הקנסות והמשתמע ממנו השנה בה לא ביצע את ההפקדה היא 2019 וההתראה לפני קנס התקבלה בשנת 2021 פרטים סכום בש"ח הכנסה שנתית חייבת בהפקדה 108,000 ההפקדה השנתית הנדרשת בהתאם לחוק בשנת 2019 8,561 הפקדה בפועל בשנת המס -0- הכנסה חייבת בהפקדה בשנת 2021 180,000 סך ההפקדה השנתית הנדרשת בהתאם לחוק בשנת 2021 10,762 סך ההפקדה שביצע בפועל בשנת 2021 70,762 הטבת המס שתתקבל בפועל 4,757 הסבר העצמאי היה אמור להפקיד בשנת 2019 סך שנתי של 8,561 ש"ח ואולם בפועל לא הפקיד בכלל. בשנת 2021 קיבל מכתב התראה מהמרכז לאכיפת קנסות ובהתאם בחר לשלם לקופת הגמל סך של 8,561 ש"ח בגין שנת 2019 . כאמור, תשלום זה מבטל את הקנס ואולם מבחינת רשות המיסים בדיווח השנתי בגין 2021 הוא יחשב כתשלום במסגרת הוראות החוק עבו ר שנת 2021 ויזכה את העצמאי גם בהטבות מס בגין שנה זו. הכנסתו של עצמאי זה החייבת בהפקדה עלתה בשנת 2021 לסך שנתי של 180,000 ש"ח ובהתאם הוא נדרש להפקיד סך שנתי של 10,762 ש"ח לקופת הגמל. העצמאי יכול להפקיד בשנת 2021 סך כולל של 10,762 ש"ח לקופת הגמל אשר ישמש כ דלקמן: .1 סך של 8,561 ש"ח יופנה לקופת הגמל לרישום הפקדה בגין שנת המס 2019 על מנת שיוכל להעביר אסמכתא מתאימה למרכז לאכיפת קנסות ולהימנע מתשלום הקנס בגין .2019 .2 סך ההפקדה 10,762 ש"ח תחשב להפקדה בשנת 2021 לטובת מילוי חובת ההפקדה שלו בהתאם לחוק. .3 הטבת המס שיקבל במסגרת הגשת הדוח השנתי תהיה בהתאם לסך ההפקדה וסך ההכנסה החייבת שלו ותעמוד בקירוב על 4,757 ש"ח. מסקנה הפקדה של עצמאי לפנסיית החובה שלו עבור שנים קודמות, תשמש גם לביטול קנס אי הפקדה וגם כהוצאה בשנת ההפקדה. * אבי רוזנבאום - מומחה במיסוי פנסיוני ות כנוני פרישה, כיום יו"ר ברוקר סוכנות לביטוח, לשעבר מנכ"ל כלל פנסיה וגמל ומשנה למנכ"ל כלל חברה לביטוח .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==