אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 72 נציב מס הכנסה השתמש בסמכותו והרחיב את רשימת המדינות לגביהן ניתן להגדיל את הוצאות הלינה והשהייה המותרות בניכוי ב 25%- . להלן רשימת המדינות: אוסטרליה, אוסטריה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג - קונג, טייוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורבגיה , ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קטאר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה ושוויץ . ניכוי בשל דמי ביטוח לאומי לעצמאים יותר כניכוי מההכנסה 52% מהסכום ששולם בשנת 2023 לביטוח לאומי )למעט סכומים ששולמו עבור מס בריאות וסכומים ששולמו כקנס פיגורים(. למרות שמועד הפירעון האחרון של דמי הביטוח הלאומי לעצמאים לחודש דצמבר 2023 הינו עד ליום 15.1.2024 , הרי שמומלץ להקדים ולשלם את דמי הביטוח עד ליום 31.12.2023 וזאת על מנת לקבל את הניכוי מההכנסה גם בגין חודש 12/2023 . בנוסף, מומלץ למי שיש חובות לביטוח הלאומי להקדים ולשלם יתרת החוב )אפילו בפריסת תשלומים באמצעות כרטיס אשראי( עד ליום חמישי ה - 21.12.2023 וזאת על מנת לקבל הניכוי עוד השנה. תיקון סעיף 47 א לפקודת מס הכנסה במסגרת חוק ההסדרים נקבע בסעיף 47 א לפקודת מס הכנסה, בתחולה משנת 2025 כדלקמן: סכום הניכוי מדמי בטוח לאומי שזכאי לו הנישום יהיה 52% מסכום דמי הבטוח ששולמו בשנת המס בהפחתה של סכום החזר דמי הבטוח אותם קיבל הנישום, באותה שנה. במידה ובשנת המס, סכום ההחזר שהתקבל מבטוח לאומי גבוה מדמי הבטוח ששולמו - יראו 52% מהסכום שבו עלה סכום ההחזר על סכום דמי הבטוח ששולמו - כחלק מהכנסתו של הנישום בשנת המס בה התקבל ההחזר. מכיוון שהתיקון יחול בחישוב המס החל משנת 2025 , פועל יוצא הוא שעד סוף שנת 2024 אין צורך להקטין מהתשלום לבטוח הלאומי את סכום ההחזרים שהתקבלו באותה שנת מס ו/או לחייב במס את סכום ההחזר העודף. מתנות ושי לחג מתנות לתושבי ישראל - מותרות בסכום של עד 230 ש"ח לשנה למקבל בשנת .2023 מתנות לתושבי חוץ - מותרות בסכום של עד $15 של ארה"ב לאדם לשנה. התנאי להתרת ההוצאה הינו קיומו של קשר עסקי בין מקבל המתנה לבין העסק )ספקים, לקוחות וכן עמיתים לעיסוק או למקצוע(. מתנות לשכירי העסק לרגל אירוע אישי - מתנה שניתנה לעובד לרגל אירוע אישי )חתונה, בר מצווה, לידה וכד'( תותר בניכוי עד לסך של 230 ש"ח לשנה ואילו היתרה העולה על 230 ש"ח תוגדר כהוצאה עודפת.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==