אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 58 פטורים מחובת הפקדה עצמאי שעומד באחד מהתנאים הבאים אינו חייב בהפקדה לפנסיה: .1 מי שבתום שנת המס טרם מלאו לו 21 שנים. .2 מי שבתום שנת המס הגיע לגיל .60 .3 מי שנולד לפני 31.12.1961 . .4 מי שבתום שנת המס טרם חלפו שישה חודשים מהמועד שבו נרשם לראשונה כעוסק לפי חוק מע"מ. עצמאי שפטור מחובת ההפקדה על פי החוק כול עצמאי יכול להפקיד לתוכנית פנסיונית וליהנות מהטבות מס בהתאם להכנסתו החייבת גם אם פטור מחובת ההפקדה על פי החוק. מי שהוא גם שכיר וגם עצמאי מי שהוא גם שכיר וגם עצמאי יחשב את סכום ההפקדה הנדרש לפי חוק פנסיה חובה לעצמאי ויפחית ממנו את סכומי ההפקדה בפועל שהופקדו כשכיר לתוכנית פנסיונית )חלק מעביד לפיצויים תגמולים ואובדן כושר עבודה וחלק העובד לתגמולים ללא קרן השתלמות(. אם התוצאה חיובית, הרי שזו סך ההפקדה שנדרש העמית לבצע גם במעמד עצמאי על מנת לעמוד בהוראות החוק. אם התוצאה שלילית הרי שלא נדרש לבצע הפקדה כעצמאי בהתאם להוראות החוק. מועד ההפקדה את ההפקדות לחיסכון פנסיוני יש לבצע עבור שנה מסוימת באותה שנת הכספים, ולא בשנה שלאחריה. מדי שנה בין ה 1- בינואר ל 31- בדצמבר של אותה שנה עבור אותה שנה. מכיוון שאצל עצמאים קשה לח זות במהלך השנה את ההכנסה החייבת הסופית, ניתן להפקיד סכומים חודשיים לפי ההערכה מושכלת ולבצע השלמות בסוף השנה. הערה חשובה: במידה וההפקדות נעשות לקרן פנסיה או לפוליסת ביטוח תגמולים לעצמאי עם מרכיבי ביטוח, מומלץ לבצען מדי חודש או לכל היותר אחת לרבעון וזאת על מנת לשמור על כיסוי ביטוחי ולעמוד בתקנות העתידות לאפשר בבוא העת את משיכת מרכיב "דמי האבטלה". כמו כן, במידה והפקדת בסוף שנה זו הפקדה חד פעמית, תוכל לפנות אל קרן הפנסיה ו/או חברת הביטוח ו/או קופת הגמל אליה הופקדו הכספים ולבקש לפזר את הכספים רטרואקטיבית מחודש ינואר. מומלץ להיוועץ בנושא זה עם בעל רישיון פנסיוני.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==