אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 46 הטבות מס לשכירים ועצמאיים להלן טבלה המרכזת את הטבות המס לשכירים ועצמאיים המפקידים למכשיר חסכון פנסיוני: מעמד הנישום עמית מוטב / עמית לא מוטב מעמד העמית בקופת הגמל סעיף רלוונטי בפקודת מס הכנסה סוג הטבת המס פרמיה מרבית לניצול הטבת המס שכיר עמית לא מוטב שכיר 45 )א()ד( זיכוי בשיעור של 35% שיעור של 7% מהמשכורת וע ד 9,400 ש"ח לחודש שכיר עמית לא מוטב עצמאי 45 )א()ד( זיכוי בשיעור של 35% 5% מהמשכורת ועד 9,400 ש"ח לחודש ובניכוי הסכומים שהופקדו כעמית שכיר שכיר עמית לא מוטב עצמאי 47 )ב() 2 ( ניכוי 5% מהמשכורת ועד תקרה של 9,400 ש"ח לחודש שכיר עמית מוטב שכיר 45 א)ה( זיכוי בשיעור של 35% 7% מהמשכורת ועד 9,400 ש"ח לחודש שכיר עמית מוטב עצמאי 45 א)ה( זיכוי בשיעור של 35% 5% מהמשכורת עד משכורת ברוטו של 18,800 ש"ח לחודש בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת או 9,400 ש"ח לחודש שכיר עמית מוטב עצמאי 47 )ב 1 )( 2 ( ניכוי 11% מהמשכורת הלא מבוטחת עד 9,400 ש"ח לחודש בניכוי המשכורת המבוטחת. הערה - ככל שהמשכורת המבוטחת עולה על 23,500 ש"ח לא יותר הניכוי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==