אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 104 אם העובד השלים במהלך השבוע את מכסת השעות השבועיות 42) שעות עבודה רגילות( העובד יהיה זכאי גם לגמול שעות נוספות. הבסיס לחישוב גמול השעות הנוספות לעבודה בשבת וחג הינו שכרו המוגדל של העובד. יש לשלם לעובד גמול שעות נוספות בהתאם לחוק כאשר שכר הבסיס לחישוב גמול השעות הנוספות יעמוד על כ - 150% מהשכר הרגיל )שעתיים ראשונות: 150% + 25% = 175% ומהשעה השלישית ואילך: 200% ( . מילואים סעיף 41 א לחוק חיילים משוחררים, קובע איסור על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים, במהלך השירות ובמהלך 30 הימים שמתום שירות המילואים . הסעיף קובע את סמכותה של הוועדה לקבוע, כי מעסיק שלא קיים את חובתו ע ל פי החוק, יידרש לשלם לעובד פיצויים בסכום השווה ל 5- משכורות. הריון ולידה משך חופשת הלידה בתיקון לחוק עבודת נשים הוארך משך חופשת הלידה של עובדת מ 15- שבועות ל 26- שבועות כאשר 12 השבועות הנוספים הינם ללא תשלום. עובדת זכאית לחופשה בת 26 שבועות אם היא מועסקת לפחות 12 חודשים באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק ותהא זכאית לחופשה בת 15 שבועות אם היא מועסקת פחות מ 12- חודשים כאמור. עובדת הזכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות רשאית לקצר את חופשת הלידה לתקופה שלא תפחת מ 15- שבועות. עובדת שרוצה לקצר את חופשת הלידה חייבת להודיע על כך למעסיקה. המעסיק לא יכול לדחות את חזרתה לעבודה ביותר משלושה שבועות. עובדת יכולה לוותר על חלק מחופשת הלידה העולה על שישה שבועות לטובת בעלה. על פי התיקון עובד שעבד לפחות שנה באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק ואשתו זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, יהיה זכאי למלא את חופשת הלידה של אשתו עד 26 שבועות. בדיקות רפואיות חוק עבודת נשים קובע את זכאותה של עובדת בהריון, להעדר במהלך הריונה, לצורך בדיקות שגרתיות )בדיקות טיפת חלב, מי שפיר וכיו"ב(. היעדרויותיה של עובדת בהריון, כאמור לעיל, אינן מנוכות משכרה, ואינן נחשבות כניצול ימי מחלה . הזכות להעדר עקב בדיקות שגרתיות מותנית בכך שהעובדת עובדת שבוע עבודה מלא, כאשר עובדת אשר עובדת עד 4 שעות עבודה ביום, זכאית

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==