אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 63 הערה - יתכן ועצמאי אינו חייב כלל בתשלום מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי לאחר קיזוזים וניכוי פטורים מותרים ואולם לעניין תשלום הפרשות לפנסיה חובה הוא חייב להפקיד ואם לא יעשה זאת יהיה חשוף לקנס, כך למשל עצמאי שיש לו פטור נכה/ עיוור 5)9 ()א( יכול להיות פטור ממס אך לא פטור מ חובת ההפקדה לפנסיה. פטורים מחובת הפקדה עצמאי שעומד באחד מהתנאים הבאים אינו חייב בהפקדה לפנסיה: .1 מי שבתום שנת המס טרם מלאו לו 21 שנים. .2 מי שבתום שנת המס הגיע לגיל .60 .3 מי שנולד לפני 31.12.1961 . .4 מי שבתום שנת המס טרם חלפו שישה חודשים מהמועד שבו נרשם לראשונה כעוסק לפי חוק מע"מ. עצמאי שפטור מחובת ההפקדה על פי החוק כל עצמאי יכול להפקיד לתוכנית פנסיונית וליהנות מהטבות מס בהתאם להכנסתו החייבת גם אם פטור מחובת ההפקדה על פי החוק. מי שהוא גם שכיר וגם עצמאי מי שהוא גם שכיר וגם עצמאי יחשב את סכום ההפקדה הנדרש לפי חוק פנסיה חובה לעצמאי ויפחית ממנו את סכומי ההפקדה בפועל שהופקדו כשכיר לתוכנית פנסיונית )חלק מעביד לפיצויים תגמולים ואובדן כושר עבודה וחלק העובד לתגמולים ללא קרן השתלמות(. אם התוצאה חיובית, הרי שזו סך ההפקדה שנדרש העמית לבצע גם במעמד עצמאי על מנת לעמוד בהוראות החוק. אם התוצאה שלילית הרי שלא נדרש לבצע הפקדה כעצמאי בהתאם להוראות החוק. מועד ההפקדה את ההפקדות לחיסכון פנסיוני יש לבצע עבור שנה מסוימת באותה שנת הכספים, ולא בשנה שלאחריה. מדי שנה בין ה 1- בינואר ל 31- בדצמבר של אותה שנה עבור אותה שנה. מכיוון שאצל עצמאים קשה לחזות במהלך השנה את ההכנסה החייבת הסופית, ניתן להפקיד סכומים חודשיים לפי ההערכה מושכלת ולבצע השלמות בסוף השנה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==