אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 8 להלן טבלה המפרטת את נקודות הזיכוי בגין ילדים אשר יינתנו לא י מהות ואבות בהתאם למצב ה משפחתי . ערך של נקודת זיכוי אחת בשנת 2023 הינו בסך של 235 ש"ח לחודש, סך של 2,820 ש"ח לשנה. פרטים מספר נקודות זיכוי • גבר ללא ילדים 2.25 • אישה ללא ילדים 2.75 • נשוי )יחיד מוטב( שלאשתו אין הכנסה ואין ילדים • אב לפעוט בשנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שלוש )למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו( • גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד )שאינו פעוט( שאינו בחזקתו • אישה נשואה ולה ילד בוגר או יילוד 3.25 • גבר הורה יחיד ולו ילד בוגר בחזקתו • אב החי בנפרד ולו יילוד או ילד בוגר בחזקתו • אישה נשואה ולה ילד בגיל שש עד שבע עשרה 3.75 • אב לפעוט בשנה שלאחר שנת לידתו ובשנה שלאחריה )למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו( • גבר הורה יחיד ולו ילד אחד בחזקתו, בגיל שש עד שבע עשרה • אישה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה 4.25 • אישה נשואה ולה ילד בשנה שלאחר לידתו ועד השנה בה מלאו לו חמש • גבר הורה יחיד ולו יילוד בחזקתו 4.75 • אישה הורה יחיד ולה יילוד בחזקתה • גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל ארבע או חמש, בחזקתו • גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים שאיננו בחזקתו • אב החי בנפרד ולו ילד אחד בגיל שנה עד חמש בחזקתו 5.25 • אישה הורה יחיד ולה ילד אחד בגיל ארבע או חמש בחזקתה • אישה החיה בנפרד ולה ילד אחד בגיל שנה עד גיל חמש בחזקתה • אישה החיה בנפרד ומשלמת מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים, שלא בחזקתה 5.75 • גבר הורה יחיד ולו פעוט אחד בגיל שלוש בחזקתו 6.25 • אישה הורה יחיד ולה פעוט אחד בגיל שלוש בחזקתה 6.75 • גבר הורה יחיד ולו פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתו 7.25 • אישה הורה יחיד ולה פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתה 7.75

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==