אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 24 היבטי מס ערך מוסף החוזר קובע כי אמצעי תשלום מבוזר, הינו נכס בלתי מוחשי לעניין חוק מס ערך מוסף . אמצעי תשלום מבוזר המשמש לצורך סחר חליפין אינו מטבע או נייר ערך או מסמך סחיר לעניין חוק מס ערך מוסף . עם זאת, הפעילות באמצעי תשלום מבוזר המהווה כאמור "נכס פיננסי" ומשמש לצורך סחר חליפין, קרובה יותר במהותה לפעילות בתחום הפיננסי )כגון אמצעי תשלום(. בהתאם לחוק מס ערך מוסף, הכנסות מאמצעי תשלום מבוזר יחויבו במס ערך מוסף רק אם הן בעלות מאפיינים עסקיים. לגבי משקיע שפעילותו אינה מגיע לכדי עסק , נקבע כי מכירת אמצעי תשלום מבוזר בידי משקיע אשר פעילותו אינה בעלת מאפיינים עסקיים לא תחוב במס ערך מוס ף. לגבי משקיע שפעילותו באמצעי תשלום מבוזר מגיעה לכדי פעילות בעלת מאפיינים עסקיים )בהת אם למבחנים אשר נקבעו בפסיקה ( יחויב במס ערך מוסף בהתאם להוראות החוק .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==