אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 114 הצו אינו חל על: .1 עובדים שמתחת לגיל 21 שנים לעובד ו 20- שנים לעובדת. .2 עובדים שפרשו מעבודתם, לאחר גיל הפרישה ומקבלים קצבה שאינה מביטוח לאומי . .3 עובדים להם הסדר פנסיוני או עובדים הזכאים להסדר פנסיוני מכוח עבודתם. תשלומי המעסיק לפיצויים יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 בחוק פיצויי פיטורים רק בגין השכר, התקופות והשיעורים שבגינם נעשתה ההפרשה לפיצויים בהתאם לצו. ש יעורי ההפרשות יהיו כדלקמן: הפרשות העובד הפרשות המעביד הפרשות המעביד לפיצויים סה"כ % % % % 1.1.2008 0.833 0.833 0.834 2.5 1.1.2009 1.660 1.660 1.680 5.0 1.1.2010 2.500 2.500 2.500 7.5 1.1.2011 3.330 3.330 3.340 10.0 1.1.2012 4.160 4.160 4.180 12.5 1.1.2013 5.000 5.000 5.000 15.0 1.1.2014 5.500 6.000 6.000 17.5 1.1.2015 5.500 6.000 6.000 17.5 1.7.2016 5.750 6.250 6.000 18.0 1.1.2017 6.000 6.500 6.000 18.5

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==