אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 95 מורי הדרך עובדים בדרך כלל מול גורמים רבים ללא מעסיק קב וע. בפועל, בתקופת המשבר אף מעסיק לא פיטר אותם, אך הם לא מוזמנים לעבוד. התיקון מיום 1.9.2020 חל על כל הסכם שכלול בתנאי הצו של מורה דרך עם רכב אשכולית, כולל הסכם שנכרת לפני יום התחילה, שהוא כאמור 1.9.2020 . יש לשים לב, שמורי דרך בעלי רכבים, שלפני 1.9.2020 עסקו גם בהדרכה ללא הרכב שברשותם, כלולים בצו בנוסח הקודם. .8 חבר מושב עובדים או מושב עולים, המועסקים במסגרת תקציבית של הסוכנות היהודית לארץ ישראל ברכוש המשותף להם או לאגודה שיתופית של המושב - בכל תנאי העסקה. המ עסיק הוא האגודה השיתופית של המושב. .9 חונכים וסומכות מטעם משרד הסעד או רשות מקומית - הדרכת עקרות - בית לייעול תפקידן במשק הבית ובקיום היחסים התקינים עם ילדיהן . המעסיק הוא מי שחייב בתשלום גמול העבודה. .10 השוכר "מולה" מבעל מלטשה ליהלומים ועיקר עיסוקו הוא בשביל בעל המלטשה בתוך שטח המלטשה, בתנאי שאינו מעסיק עובד - בכל תנאי העסקה. המעסיק הוא מי שחייב בתשלום גמול העבודה. .11 עבודות משרד, שירותים, תעשיה ומסחר, אם מבצע העבודה הופנה לעבודה לפי התקשרות בינו לבין אדם שעיקר עיסוקו במשלוח ובהפניית עובדים, וגמול העבודה משתלם לו ע ל ידי מי שהפנה אותו, למעט מי שנשלח כאמור על ידי שירות התעסוקה. המעסיק הוא מי שחייב בתשלום גמול העבודה לפי ההתקשרות. .12 חלוקת דברי דואר בתחומי רשויות מקומיות, שיש בהן בית דואר, כמשמעותו במדריך הדואר, התשל"ז - - 1977 אם חלוקת דברי דואר נעשית על פי הסכם בין המחלק לבין משרד התקשורת. המעסיק הוא מי שחייב בתשלום גמול העבודה. .13 כל הופעה אמנותית או בידורית של אמן, או הנחיה במופע, לרבות משחק, שירה, דקלום, הקראה, נגינה, ניצוח, ריקוד, פנטומימה, לוליינות וקוסמות וכן כל הופעה בכל א חד מאלה לצורך הקלטה או צילום למעט הקלטה או צילום לצרכי פרסומת, אם הסכם העבודה בכתב נערך מראש לתקופה של רבע שנה לפחות או לסדרה של חמש הופעות לפחות; ובהופעות באמצעי תקשורת ציבוריים , כשלא חל האמור בסעיף 6 )א( , הסכם העבודה בכתב נערך מראש למתן סדרה של שלוש הופעו ת בחודש לפחות. המעסיק הוא מי שחייב בתשלום גמול העבודה לפי ההסכם. הבהרה לעניין שחקנים ואמנים בהופעות לצורך הקלטה או צילום - המפיקים הם המעסיקים לפי ההגדרות שבצו. להסברים נוספים יש לפנות לאיגודים המקצועיים. .14 ספורטאי העוסק בפעילות ספורטיבית, במסגרת אגודת ספורט או מטעמה. לעניין זה, "אגודת ספורט" - חבר - בני - אדם העוסק בענף או בענפי ספורט מסויימים, בין שהוא פועל באופן עצמאי ובין אם הו א מסונף לגוף ספורט אחר - אם נחתם הסכם העסקה בכתב שנערך מראש. המעסיק הוא מי שחייב בתשלום גמול ההעסקה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==