אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 110 ימי חופשה שנתיים בהתאם לחוק חופשה שנתית, זכאות חופשה שנתית מחושבת על בסיס ימי העבודה בפועל בשנת העבודה )ולא על בסיס חודשי(. החוק מבחין בין מצב בו התקיימו יחסי עובד מעסיק במשך כל שנת העבודה, לבין מצב בו התקיימו יחסי עובד מעסיק רק בחלק משנת העבודה. כאשר מתקיימים יחסי עובד מעסיק , במשך כל שנת העבודה ימי עבודה בפועל בשנת העבודה הזכאות אופן חישוב הזכאות לפחות 200 יום מלאה ---- פחות מ 200- יום חלקית הזכאות המלאה X ימי עבודה בפועל 200 כאשר מתקיימים יחסי עובד מעסיק רק בחלק משנת המס ימי עבודה בפועל בשנת העבודה הזכאות אופן חישוב הזכאות לפחות 240 יום מלאה ---- פחות מ 240- יום חלקית הזכאות המלאה X ימי עבודה בפועל 240 חלק של יום חופשה לא יבוא במניין ימי החופשה. הזכאות לחופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית )לא לפי הסכמים קיבוציים( החל מ - 1.7.2016 התווספו 2 ימי חופשה לכל עובד בעל ותק של עד 4 שנים. ו תק בשנים זכאות בימים 6 ימים בשבוע 5 ימים בשבוע 1-4 14 ימים עד ליום 30.6.16 15 ימים החל מיום 1.7.16 16 ימים החל מיום 1.1.17 12 ימים עד ליום 30.6.16 13 ימים החל מיום 1.7.16 14 ימים החל מיום 1.1.17 10 ימים עד ליום 30.6.16 11 ימים החל מיום 1.7.16 12 ימים החל מיום 1.1.17 5 16 14 12 6 18 16 14 7 21 18 15 8 22 19 16 9 23 20 17 10 24 21 18 11 25 22 19 12 26 23 20 13 27 24 20 +14 28 24 20

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==