אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 42 הטבות מס לשכירים ועצמאיים להלן טבלה המרכזת את הטבות המס לשכירים ועצמאיים המפקידים למכשיר חסכון פנסיוני: מעמד הנישום עמית מוטב / עמית לא מוטב מעמד העמית בקופת הגמל סעיף רלוונטי בפקודת מס הכנסה סוג הטבת המס פרמיה מרבית לניצול הטבת המס שכיר עמית לא מוטב שכיר 45 )א()ד( זיכוי בשיעור של 35% שיעור של 7% מהמשכורת ועד 8,700 ש"ח לחודש שכיר עמית לא מוטב עצמאי 45 )א()ד( זיכוי בשיעור של 35% 5% מהמשכורת ועד 8,700 ש"ח לחודש ובניכוי הסכומים שהופקדו כעמית שכיר שכיר עמית לא מוטב עצמאי 47 )ב() (2 ניכוי 5% מהמשכורת ועד תקרה של 8,700 ש"ח לחודש שכיר עמית מוטב שכיר 45 א)ה( זיכוי בשיעור של 35% 7% מהמשכורת ועד 8,700 ש"ח לחודש שכיר עמית מוטב עצמאי 45 א)ה( זיכוי בשיעור של 35% 5% מהמשכורת עד משכורת ברוטו של 17,400 ש"ח לחודש בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת או 8,700 ש"ח לחודש שכיר עמית מוטב עצמאי 47 )ב 1 )( (2 ניכוי 11% מהמשכורת הלא מבוטחת עד 8,700 ש"ח לחודש בניכוי המשכורת המבוטחת. ככל שהמשכורת המבוטחת עולה על 21,750 ש"ח לא יותר הניכוי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==