אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 65 טופס 161 החדש ביום 19.04.23 פרסמה רשות המיסים הנחיות הנוגעות לחובת השימוש בטופס 161 חדש. חובה זו נדחתה לאחר מכן ליום 01.11.23 כאשר במקביל ביום 28.09.23 פרסמה רשות המיסים הודעה על השקתה של מערכת מקוונת לדיווח על עזיבות עבודה אשר בשלב הראשון תתמוך בבחירות אקטיביות של רצף קצבה בלבד או לאחר 3 חודשים מדיווח המעסיק ברצף קצבה ברירת מחדל בלבד ככל שהעוזב עומד בתנאים . כפי שכרגע מסתמן, למעסיקים יהיו שני מסלולי בחירה כיצד לדווח על עזיבות עבודה של עובדים להם נצברו ו/או משולמים מענקי פרישה. מסלול א: המעסיק ידווח למערכת המרכזית של רשות המיסים את חלק א' של טופס 161 החדש באמצעות ממשק ממוכן. במקרים אלו, אחריות המעסיק תמה וכל המשך התהליך יעשה בין העובד לבין רשות המיסים. לאחר דיווח כאמור, תודיע רשות המיסים לעובד כי התקבלה הודעה על עזיבת עבודתו וכי עליו להיכנס למערכת המרכזית ולהודיע על בחירותיו. ככל שאלו שונות מרצף קצבה ברירת מחדל, יהיה על העובד להעביר פניה לפקיד השומה באמצעות מערכת מפ"ל לטובת קבלת אישורי מס. פניה כאמור תכל ול את חלק א' מטופס 161 )העובד יוכל להוריד כ PDF מהמערכת המרכזית(, חלק ב' של טופס 161 החדש אותו העובד יידרש למלא בהתאם להוראות החדשות ו 3 תלושי שכר אחרונים. פקיד השומה )בזמנו...( ימציא לעובד את אישורי המס בהתאם לבקשותיו, אותם יהיה עליו להעביר לקופות הפנסיוניות בהן נצברו פיצויים ולמעסיקו ככל שרלוונטי. מסלול ב: המעסיק יעביר לעובד ישירות את חלק א' של טופס 161 החדש. העובד יידרש למלא את חלק ב' ובהתאם על המעסיק למלא את חלק ג' במסגרתו עליו לבחון האם יש להפנות את העובד לפקיד השומה לטובת המשך הטיפול וקבלת אישורי המס או שעפ"י הוראות רשות המיסים, בסמכות וחובת המעסיק להנחות את העובד והקופות השונות לגבי הסדרי המס.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==