אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 75 רכב הצמוד לע ובד הוצאות בגין רכב צמוד לעובד )שבגינו חייבים לזקוף שווי רכב(, יותרו בניכוי במלואן. יש לשים לב, שבעיקרון אצל חברה לא אמור להיות רכב שהוא אינו תפעולי וגם אינו צמוד. במידה וקיים רכב שאינו צמוד לעובד אחד, כלומר מספר עובדים "נהנים" ממנו ולא ניתן לייחס את ההטבה בין העובדים, הרי ש ב מקרה כזה שבו לא נזקף שווי שימוש בגין אותו רכב, כל ההוצאה לא תותר לחברה בניכוי. הוצאות רכב אצל עצמאים הוצאות רכב של עצמאי )ברכב שאינו צמוד לעובד שלו(, יותרו בניכוי על פי הגבוה מבין השניים: .1 45% מתוך הוצאות אחזקת הרכב )ובאופנוע - .(25% .2 סך הוצאות אחזקת הרכב בניכוי שווי רכב מסוג זה אילו היה מוצמד לעובד. רכב מסוג M1 שסיווג המשנה שלו אוטובוס ציבורי או מונית - יותרו בניכוי סך הוצאות אחזקת רכב בניכוי שווי השימוש ברכב או סכום בגובה 90% מהוצאת אחזקת הרכב לפי הגבוה. רכב מסוג M1 שסיווג המשנה שלו רכב סיור או מדברי - יותרו בניכוי סך הוצאות אחזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב או סכום בגובה 80% מהוצאת אחזקת הרכב לפי הגבוה. קיימת החובה לדווח לפקיד השומה את מונה הקילומטראז' של הרכב, בתחילת השנה ובסופה , ראה טופס לדוגמה בנספח .3 שווי שימוש ברכב שנרכש עד 31.12.2009 וה ועמד לרשות העובד בשנת 2021 יעמוד סכום שווי הרכב החודשי כדלקמן: שווי רכב קבוצת מחיר 2,730 1 2,960 2 3,810 3 4,570 4 6,320 5 8,190 6 10,530 7 910 L3 בשנת המס 2021 , שווי השימוש ברכב היברידי יופחת בסכום קבוע של 500 ש"ח לחודש, הן לרכב חדש שנרשם מ - 1.1.2010 , והן לרכב שנרשם לראשונה לפני המועד האמור.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==