אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 112 הביטוח הלאומי מכיר במחלת הקורונה כתאונת עבודה למי שמוכיח כי חלה תוך כדי ועקב העבודה. כדי לסייע לביטוח הלאומי לטפל במהי רות בתביעה של עובד לפגיעה בעבודה בשל מחלת הקורונה, המעסיק אמור למסור לעובד אישור שלו המעיד על קיום סבירות גבוהה להדבקה במקום העבודה או למלא שאלון למעסיק על הדבקה בקורונה )בל/ .(257 היעדרות בשל ימי בידוד של עובד, שלא חלה במחלת הקורונה ואינו עובד בימי הבידוד, משולמת על ידי המעסיק בהשתתפות המדינה, באמצעות תביעה מקוונת לביטוח הלאומי. • דמי הפגיעה משולמים לתקופה שלא תעלה על 91 יום על סמך תעודות אי כושר לנפגע בעבודה שנתן רופא קופת חולים. • שכר יום הפגיעה משולם על ידי המעסיק. • כאשר תקופת אי הכושר פחותה מ 12- ימים - לא משולמים דמי פגיעה בעבור היומיים הראשונים. העובד מקבל את כל דמי הפגיעה מהביטוח הלאומי והמעסיק מקבל מדי רבעון דרישה להחזיר את 12 הימים הראשונים שבעדם זכאי הנפגע לדמי פגיעה, כאילו היו דמי ביטוח. המעסיק אינו רשאי לנכות את הימים האלה ממשכורתו של העובד או מצבירת ימי המחלה שיש לעובד. מעסיק המשלם דמי פגיעה לפי תקנה 22 , משלם לעובד את כל דמי הפגיעה ומקבל בחזרה את דמי הפגיעה בניכוי 12 ימים ראשונים. הבסיס לגמלה נקבע בהתאם להכנסות הנפגע ברבע השנה שקדם לפגיעה עד לסכום מרבי הקבו ע בחוק )שכר ברבעון שקדם לפגיעה ו/או הכנסה של עובד עצמאי ברבעון שקדם לפגיעה, עד לסכום המרבי(. החישוב נעשה לפי בסיס של 75% מממוצע השכר ה"רבע שנתי" כאמור. דמי פגיעה מרביים בשנים 2020 ו - 2021 הם 1,114.38 ש"ח ליום. מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות )לנכה עבודה המקבל קצבה בשיעור 100% לצמיתות יש הנחה בתשלום דמי הביטוח הלאומי(. נפגע שחישוב הבסיס לתשלום הגמלה אינו משקף נאמנה את שכרו ברבע השנה כמפורט לעיל זכאי למנגנוני חישוב מיוחדים לתיקון המעוות. דמי פגיעה ליום הם: שכר רבע שנת י ) (1 x 75% 90 ) (1 שכר ברבעון שקדם לפגיעה ו/או הכנסה של עובד עצמאי ברבעון שקדם לפגיעה, עד לסכום המרבי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==