אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 עמוד חלק ד - מיסוי מקרקעין מס שבח ....................................................................................................... 27 מס רכישה ....................... . ............................................................................ 28 הקלות ממס השבח ........................................................................................ 28 קיזוז הפסדים ....................................... . ........................... . ............................ 29 חובת דיווח על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין .... .... .............................................. 29 פטורים ממס שבח .......................... . ............................................................... 30 מתנות לקרובים ...................... . ...................................................................... 32 חלק ה - מס ערך מוסף חובת דיווח מקוון ....... . .................................................................................... 33 עוסק פטור ................................................................................................... 33 החובה לדרוש חשבונית מס ואי תשלום במזומן ................ .... ................................. 33 חוק המזומן ......................................................... . ........................................ 34 דיווח על בסיס מזומן לנותני שירותים ויצרנים קטנים ......... ..... ............................ 35 .... קבלן מבצע - מועד הוצאת חשבונית מס ..................... ..... ... ................................. 37 האיסור לדרוש חשבונית מהספק בטרם שולמה התמורה ..... .... ............................... 37 טבלת שיעורי מס ערך מוסף מיום פרסומו של החוק ועד היום ..... ...... ....................... 38 הוראות מס ערך מוסף בנוגע לכלי רכב ........................ ... ..................... . ............... 38 קטנועים ואופנועים - היבטי מס ערך מוסף ............... ... ................... . ....... ..... .......... 39 חלק ו - פעולות שיש לבצע ביום 31 בדצמבר 2023 מפקד המלאי ............................................................... . ................................ 40 פרויקטים או עבודות בביצוע ......................................... .. .................................. 42 פנקסים חדשים ...................................................... . ...................................... 42 שמירת מסמכים ....................................................... . .................................... 42 ספירת קופה ................................................................................................. 43

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==