אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 38 טבלת שיעורי מס ערך מוסף מיום פרסומו של החוק ועד היום מועד קביעת השיעור שיעור המע"מ 1.7.1976 8.0% 1.11.1977 12.0% 1.8.1982 15.0% 1.6.1985 17.0% 1.10.1985 15.0% 1.3.1990 16.0% 1.1.1991 18.0% 1.1.1993 17.0% 15.6.2002 18.0% 1.3.2004 17.0% 1.9.2005 16.5% 1.7.2006 15.5% 1.7.2009 16.5% 1.1.2010 16.0% 1.9.2012 17.0% 1.6.2013 18.0% 1.10.2015 17.0% הוראות מס ערך מוסף בנוגע לכלי רכב על פי תקנות מס ערך מוסף אין אפשרות לנכות את מס התשומות בעת רכישת ו/או השכרת רכב פרטי )לרבות רכב מסחרי עד 3,500 ק"ג(. לפיכך, יש לרשום את מלוא עלות הרכב בסכום הכולל מע"מ. במקביל יגדל סך הפחת השנתי המוכר בגין הרכב. תקנה 14 )ב( קובעת רשימה סגורה של עוסקים הרשאים לנכות את מס התשומות בגין הרכישה: .1 רכישת רכב בידי עוסק שעסקו מכירת רכבים. .2 לימודי נהיגה בבית ספר לנהיגה. .3 השכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב. .4 הסעות נוסעים במהלך העסק, בידי מי שעסקו הסעת נוסעים. .5 סיורים וטיולי שטח בידי מי שעסקו ארגון סיורים כאמור. .6 ג'יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצר העסק או המפעל.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==