אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 39 פרויקטים או עבודות בביצוע יש לערוך רשימה ולהעריך את אחוז הביצוע בהתאם לעלות ההשקעה או לשלב הגמר. רצוי לתמוך הערכה זו בחוות דעת של מהנדס או מנהל העבודה בחברה. פנקסים חדשים ניתן להתחיל את השנה בספרי חשבונות חדשים )חשבוניות, קבלות, ספרי קופה וכד'(. מי שמנהל את ספריו באמצעות תוכנת מחשב , יכול להתחיל את השנה בספרור חדש. ספירת קופה .1 יש לספור את המזומנים בקופה ולהכין רשימה של המחאות, שוברי כרטיסי אשראי והשטרות שנמצאים בקופה ליום 31.12.2021 אשר תכלול את הפרטים הבאים: מס פר ההמחאה או השטר, שם החותם, שם המסב האחרון, הבנק, מועד הפירעון והסכום בקופה. .2 בכדי להקל על הספירה יש להפקיד בבנק בתום יום העסקים האחרון בחודש דצמבר .2021 השנה ה - 31.12.2021 הוא יום שישי ולכן יש לוודא שסניף הבנק פתוח או לבצע את ההפקדה בבוקר יום העסקים הראשון בחודש ינואר 2022 ) 2.1.2022 (. יש להפקיד את כל הכספים הנמצאים בקופה . .3 הרשימות שיכללו את סכום המזומנים בקופה ורשימת ההמחאות והשטרות כאמור בסעיף 1 לעיל יערכו בשלושה עותקים ויחתמו בידי עורך הספירה. ראה דוגמת גיליון ספירת הקופה בנספח .2 עם גמר הספירה יש להעביר למשרדנו עותק מלא של רשימות הספירה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==