אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 105 לגובה המשכורת של המלצר וכל עובדי שרשרת השירות שהופסקה עבודתם בשל משבר הקורונה, יש השלכה על דמי האבטלה שעובדים אלה מקבלים. הביטוח הלאומי פרסם את עמדתו בחוזר ביטוח/ 1459 "הכנסות מתשר בענף המסעדנות" וגם באיגרת למעסיק. להלן מתוך הפרסומים: החוזר והאיגרת מבהירים כי הכנסה מתשר היא הכנסת עבודה של העובד ממעסיקו לפי סעיף 2 ) (2 לפקודה, והמעסיק נדרש לנהוג בסכום התשר כפי שהוא נוהג בכל רכיב אחר של שכר. התשר נכלל בגדר שכר עבודה מכוח הוראות סעיף 2 )א( לחוק שכר מינימום ולכן העובד זכאי לקבל מהמעסיק שכר ע בודה שלא יפחת משכר המינימום. החל מתאריך 1.1.2019 תשר נחשב כהכנסת עבודה של מלצר וכלל עובדי שרשרת השירות ללא תלות באופן תשלומו. בקרות מקרה המזכה בתשלום גמלה, הביטוח הלאומי מחשב את הבסיס לגמלה בהתאם להכנסה האמיתית, הכוללת גם את כספי התשר. במקרים שבהם בית ה עסק לא ידווח על ההכנסות מתשר במלואן, או לא ידווח כלל, יופעל כנגדו סעיף 369 לחוק הביטוח הלאומי. מילוי טופס 101 וטופס 103 יש לבקש מכל עובד למלא טופס 101 מיד עם תחילת העבודה ובכל תחילת שנת מס, לצרף צילום של תעודת הזהות שלו ומסמכים הקשורים לקצבאות שהוא מקבל מהביטוח הלאומי. רשות ה מיסים פרסמה הקלות בחובת מילוי טופס 101 רק למקבלי קצבאות שאין להם הכנסות נוספות מלבד הקצבה המשולמת, כמפורט בפרסום של רשות ה מיסים מיום 29.10.2020 . טופס 103 ממלא מי שחל עליו צו הביטוח הלאומי בדבר סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים. ברירת המחדל למעסיק לפי הצו היא להתייחס לנותן השירות כ"מעסיק משני". העובד חייב לעדכן את המעסיק בכל שינוי בהצהרה בטופס 101 או בטופס 103 במהלך השנה ובתחילת כל שנה. טופס 620 מסביר איך נקבע המעסיק העיקרי והמשני, על פי הצהרת העובד בטופס 101 . על פי הקביעה הזאת המעסיק מנכה דמי ביטוח משכר העובד.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==