אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 עמוד חלק ז - תשלומים שניתן לבצע לאחר סיום שנת המס 2021 תשלומים לבעלי שליטה ................................................................................... 40 תשלומים לתושבי חוץ ..................................................................................... 40 חלק ח - חיסכון פנסיוני חיסכון פנסיוני - הגדרות .................................................................................. 41 הטבות מס לשכירים ועצמאיים ....... .............................. ....... . ............................... 42 כללי משיכה של כספי תגמולים מתוכניות קצבה .. ......... ............................................ 44 כללי משיכה של כספי תגמולים .................................... ....................... ................. 45 קרן השתלמות ....... ......................... ................................................................ 46 אובדן כושר עבודה .. ........................... .............................................................. 47 ניכוי הוצאות סוציאליות ........ ...... ....................................................................... 48 בעלי שליטה ................................... . .............................................................. 48 פרישה מעבודה בסוף שנת המס ..................... ................... ..................... ............. 49 פוליסת חסכון פרט ......................................................................................... 49 הטבות נוספות לתוכנית חסכון ............................................................................. 51 הפקדות חד פעמיות לתוכנית במעמד עצמאי במסגרת תיקון 190 ................................. 52 קצבה בגיל פרישה ................................................................... ........................ 52 קצבה מוכרת .................................................................................................. 53 פנסיה חובה לעצמאי ........................................................................................ 54 חלק ט - הוצאות תשלום הוצאות שכר והוצאות סוציאליות על בסיס מזומן ......................................... 65 תשלום פיצויים ומענקי פרישה .......................................................................... 65 חובות אבודים ............................................................................................... 66 מכירת מלאי מת או שתנועתו איטית ................................................................... 67 מכירות בין - חברתיות ............................... ....................................................... 67 מוניטין . ........................................................................................................ 67 חובת ניכוי מס הכנסה במקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים ...................... ...... 67 נסיעה עסקית לחו"ל ....................................................................................... 69 ניכוי בשל דמי ביטוח לאומי לעצמאים .................................................................. 70 מתנות ושי לחג .............................................................................................. 70 אירוח ................................................. . ........................................................ 70 הוצאות כיבוד .......................... ...................................................................... 71 הוצאות לינה בארץ )כולל ארוחת בוקר( .............................................................. 71

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==