אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 73 שי לחג לשכירי העסק - שי לחג הניתן לעובד נחשב כתוספת לשכרו ומתחייב במס הכנסה ובביטוח לאומי. בסוף השנה יש להכין רשימה מפורטת של מקבלי המתנות. אירוח הוצאות אירוח וכיבוד שלא במקום העסק אינן מותרות בניכוי, פרט להוצאות אירוח אורחים מחו"ל. הוצאה לאירוח אורחים מחו"ל תותר בניכוי ללא תקרה, בתנאי שתהיה סבירה. על מנת שהוצאה זו תותר בניכוי יש לדאוג לרישום פרטים כגון שם האורח, ארץ מוצאו והקשר העסקי עם אותו אורח. לפיכך, יש להפריד ברישומי הנהלת החשבונות הוצאות לאירוח אורחים מחו"ל. הוצאות כיבוד יותרו בניכוי 80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל ב"מקום העיסוק" של הנישום. כ"כיבוד קל" ייחשבו שתייה קרה וחמה, עוגיו ת, פירות וירקות העונה וכד', הניתנים לאורח המבקר במקום העסק. על יתרת ה 20%- מההוצאות אשר לא יותרו בניכוי יחולו ההוראות בדבר תשלום מקדמות בשל הוצאות עודפות. ארוחות הניתנות לאורח )למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו"ל( לא יותרו כלל בניכוי. הוצאות לינה בארץ )כולל ארוחת בוקר( לא יותרו הוצאות לינה בתפקיד, במרחק של פחות מ 100- ק"מ ממקום העיסוק הקבוע או ממקום המגורים - אלא אם כן פקיד השומה אישר כי ההוצאה הכרחית לייצור ההכנסה. על הוצאות לינה בתפקיד שנעשתה במרחק של 100 ק"מ ויותר, ממקום העיסוק הקבוע או ממקום המגורים, או לינה שפקיד השומה אישר כאמור , תחול תקרת הסכומים הקבועה בתקנות לגבי הוצאות לינה בחו"ל החל מהלינה השמינית ואילך, כשהיא מתורגמת לשקלים לפי השער היציג הידוע במועד הלינה. נכון לשנת 2023 , סכומי התקרה עבור הלינה הינם כלהלן: .1 לינה שעלותה נמוכה מ - - $147 כל ההוצאה. .2 לינה שעלותה גבוהה מ - - $147 75% מההוצאה אך לא פחות מ - $147 ולא יותר מ - .$251 כ"הוצאות לינה" עליהן חל המוסבר לעיל, ייחשבו גם הוצאות ארוחת בוקר שנכללו במחיר הלינה. כל האמור לעיל לא יחול על לינה הנדרשת לצורך השתתפות בכנס בתחום העיסוק.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==