אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 1 חלק א - מיסוי היחיד שיעור המס השולי המרבי ליחיד שיעורי המס לשנת 2023 מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית הכנסה חודשית )בש"ח( שיעור המס הכנסה שנתית )בש"ח( שיעור המס עד 6,790 10% עד 81,480 10% מ - 6,791 עד 9,730 14% מ - 81,481 עד 116,760 14% מ - 9,731 עד 15,620 20% מ - 116,761 עד 187,440 20% מ - 15,621 עד 21,710 31% מ - 187,441 עד 260,520 31% מ - 21,711 עד 45,180 35% מ - 260,521 עד 542,160 35% מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47% מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית הכנסה חודשית )בש"ח( שיעור המס הכנסה שנתית )בש"ח( שיעור המס עד 21,710 31% עד 260,520 31% 45,180 35% מ - 260,521 עד 542,160 35% מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47% מס נוסף על הכנסות גבוהות - מס יסף על פי סעיף 121 ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 698,280 ש"ח ) 58,190 ש"ח לחודש( יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של .3% "הכנסה חייבת" - כהגדרתה בסעיף 121 ב לפקודה. מיסוי על בסיס פרסונאלי שיטת המיסוי הנהוגה בישראל הינה ה שיטה הפרסונאלית. דהיינו, תושבי ישראל, הן יחידים והן חברות, חייבים במס בישראל על הכנסותיהם הכלל עולמיות כולל הכנסות משוק ההון, ללא תלות בזהות מקום הפקת ההכנסה. תושבי חוץ יהיו חייבים במס על הכנסותיהם הנובעות ממקורות הכנסה בישראל בלבד. מי שחייב בהגשת דוח שנתי לרשות המיסים, צריך לציין במשבצת המתאימה אם יש לו, לבת זוגו ולילדיו עד גיל 18 נכסים בשווי של מעל 2,018,000 ש"ח בשנת 2022 והאם הוא בעל מניות בחברות פרטיות או בעל שליטה בחברות ציבוריות בחו"ל.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==