אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 1 חלק א - מיסוי היחיד שיעור המס השולי המרבי ליחיד שיעורי המס לשנת 2021 מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית )בש"ח( הכנסה חודשית שיעור המס הכנסה שנתית שיעור המס עד 6,290 10% עד 75,480 10% מ - 6,291 עד 9,030 14% מ - 75,481 עד 108,360 14% מ - 9,031 עד 14,490 20% מ - 108,361 עד 173,880 20% מ - 14,491 עד 20,140 31% מ - 173,881 עד 241,680 31% מ - 20,141 עד 41,910 35% מ - 241,681 עד 502,920 35% מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47% מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית )בש"ח ( הכנסה חודשית שיעור המס הכנסה שנתית שיעור המס עד 20,140 31% עד 241,680 31% מ - 20,141 עד 41,910 35% מ - 241,681 עד 502,920 35% מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47% מס נוסף על הכנסות גבוהות - מס יסף על פי סעיף 121 ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 647,640 ש"ח ) 53,970 ש"ח לחודש( יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של .3% "הכנסה חייבת" - כהגדרתה בסעיף 121 ב לפקודה. מיסוי על בסיס פרסונאלי שיטת המיסוי הנהוגה בישראל הינה ה שיטה הפרסונאלית. דהיינו, תושבי ישראל, הן יחידים והן חברות, חייבים במס בישראל על הכנסותיהם הכלל עולמיות כולל הכנסות משוק ההון , ללא תלות בזהות מקום הפקת ההכנסה. תושבי חוץ יהיו חייבים במס על הכנסותיהם הנובעות ממקורות הכנסה ביש ראל בלבד. מי שחייב בהגשת דוח שנתי לרשות המיסים, צריך לציין במשבצת המתאימה אם יש לו, לבת זוגו ולילדיו עד גיל 18 נכסים בשווי של מעל 1,872,000 ש"ח בשנת 2020 והאם הוא בעל מניות בחברות פרטיות או בעל שליטה בחברות ציבוריות בחו"ל.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==