אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 67 חלק ט - הוצאות תשלום הוצאות שכר והוצאות סוציאליות על בסיס מזומן בהתאם לסעיף 18 )א( לפקודת מס הכנסה הוצאות בגין מענק פרישה, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי חגים, דמי מחלה, וכד' יותרו בניכוי למעסיק רק בשנה שבה הם שולמו בפועל, למי שזכאי להם )לעובד ו/או לחברת הביטוח(. יש לשלמן עד תום שנת המס על מנת שיותרו בניכוי בשנת המס הנוכחית . תשלומי משכורות בדיקת כדאיות תשלומי משכורות, מענקים וכד', בהתחשב במקדמות המס השוטפות ובהוצאות העסקיות השוטפות לשנה. עוסקים המדווחים לרשות המיסים על בסיס מזומן יכולים לשלם גם את ניכויי המס לפני סוף השנה כך שיוכרו כהוצאה שוטפת. תשלום פיצויים ומענקי פרישה הקדמת תשלומי פיצויי פיטורין תשלומי פיצויי פיטורין למפוטרים בעסק מעבר לסכומים השוטפים ששולמו - יותרו בניכוי לצרכי מס רק בשנת המס שבה שולמו לזכאי להם. הקדמת תשלומים אחרים הקדמת תשלומים בהתאם להסכמי העבודה, כגון: פדיון חופשה, דמי הבראה, חגים. הקדמת תשלומים לתושבי חוץ ולבעלי שליטה הקדמת תשלומים לתושבי חוץ ולבעלי שליטה שיש לנכות מהם מס במקור, או לחילופין תשלום של סכום הניכוי במקור, על מנת שההוצאה תוכר בשנת המס הנוכחית . יש לזכור כי ניתן לשלם את סכום הניכוי במקור תוך תקופה של עד 3 חודשים מתום שנת המס בתוספת הפרשי הצמדה וריבית )ראה גם חלק ז(. תשלום הוצאות עד סוף השנה למדווחים על בסיס מזומן המדווחים על בסיס מזומן צריכים לשלם את מלוא ההוצאות העסקיות המותרות לניכוי לפני תום השנה, לרבות תשלום למוסד לביטוח לאומי, למס הכנסה ניכויים, תשלומים לקופות גמל ולביטוח חיים ותשלומי שכר נטו לעובדים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==