אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 118 נספח - 4 דוח נסיעה לחו"ל - לשנת 2023 שם החברה ____________________________ שם הנוסע : תפקידו: מטרת הנסיעה: דולר יציג: ארץ היעד: מטבע: שע"ח לדולר: תאריך יציאה: תאריך חזרה: סה"כ ימי שהייה: הוצאות סה"כ הוצאה ב $- שע"ח בש"ח מותרת למס כרטיס טיסה )עד מחיר טיסה במחלקת תיירים/עסקים( מיסי נמל ואחרים רכב שכור )קבלות( עד $74 ליום הוצאות לינה עד שבע לינות ראשונות: עד $335 ללינה. תאריך: מ ___________ עד ___________ $________ ל ______________לינות שולם עד 83 לינות נוספים: עד - $251 $147 לפי הסבר * תאריך: מ ___________ עד ___________ $________ ל ______________לינות שולם הוצאות שהייה אחרות ללא קבלות כשנדרשו הוצאות לינה: _________________ ימים * $94 ליום כשלא נדרשו הוצאות לינה: _________________ ימים * $157 ליום הוצאות אחרות סה"כ ההוצאה • אם שולם סך של מעל ל - $147 ללינה )לפי קבלות( יותר כהוצאה סכום בשיעור של 75% ולא יותר מ - $251 ללינה. • בנסיעה העולה על 90 לינות מותרות מלוא הוצאות הלינה אך לא יותר מ - $147 ללינה. • לגבי נסיעות לאוסטרליה, אוסטריה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג - ק ונג, טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קטאר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה ושוויץ - ניתן להגדיל את הוצאות הלינה והשהייה בהן ב - .25% תאריך חתימת הנוסע חתימת המנהל

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==