אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 59 בחירת קופת הפנסיה עצמאי רשאי לבחור את סוג הקופה אליה יבצע את ההפקדה השוטפת מבין כל אלה: .1 קרן פנסיה מקיפה במעמד עצמאי. .2 קרן פנסיה כללית במעמד עצמאי. .3 קופת גמל במעמד עצמאי. .4 פוליסת ביטוח תגמולים לעצמאי. קרן פנסיה מקיפה חדשה זהו המוצר הפנסיוני היחיד שנהנה מהבטחת תשואה בשיעור של 4.86% לשנה צמוד מדד על כ - 30% מהכסף שאנו צוברים בקרן . קרן הפנסיה מציעה באופן מובנה כיסוי ביטוח למקרה פטירה ולמקרה נכות ומגוון רחב של מסלולי ביטוח להתאמת גובה הכיסוי. בנוס ף, מציעה קרן הפנסיה מגוון רחב של מסלולי השקעה לבחירתך לטובת ניהול החיסכון השוטף. קרן הפנסיה הכללית דומה מאוד במאפייניה לקרן הפנסיה המקיפה למעט העובדה שאינה זכאית לאג"ח מיועד של המדינה, כלומר כל הכסף, שנצבר מושקע בשוק ההון בהתאם למסלול ההשקעה שבחרת. פוליסת ביטוח במעמד עצמאי אינה נהנית מאג"ח מיועד, כלומר בדומה לקרן פנסיה כללית, כל הכסף שנצבר בפוליסה מושקע בשוק ההון בהתאם למסלול ההשקעה שבחרת ואולם הפוליסה מאפשרת רכישת כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה עם הגדרה ספציפית מותאמת לעיסוק שלך כיום. גם קופת גמל א ינה נהנית מאג"ח מיועד, כלומר כל הכסף שנצבר בפוליסה מושקע בשוק ההון בהתאם למסלול ההשקעה שבחרת אך להבדיל מהמוצרים האחרים בקופת הגמל כל הכסף מושקע למטרת חסכון בלבד ואין אפשרות לרכוש ממנו ביטוח למקרה פטירה או למקרה של אובדן כושר עבודה. יש לזכור כי קיימים הבדלי ם רבים נוספים בין המוצרים הפנסיוניים השונים לרבות בשיעור דמי הניהול המרביים אותם ניתן לגבות. התחום הפנסיוני מורכב למדי ודורש ידע והתאמה אישית של סוג התוכנית למאפיינים האישיים שלך ולצרכים שלך, אנו ממליצים לך לשקול את סוג המוצר הנכון עבורך עם בעל רישיון פנס יוני )סוכן ביטוח פנסיוני, משווק פנסיוני או יועץ פנסיוני( . משיכת כספים כעיקרון, כול הפקדה של העצמאי למוצר פנסיוני, נחלקת לשני מרכיבים: 67 .1 אגורות כלומר שני שליש מכל שקל מיועד לחסכון תגמולים. 33 .2 אגורות כלומר שליש מכל שקל מיועד לחסכון עבור תשלום "דמי אבטלה". את ה כספים שנצברו בחיסכון התגמולים, ניתן לקבל כקצבה חודשית החל מגיל .60

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==