אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 45 חלק ח - חיסכון פנסיוני מאת אבי רוזנבאום * חיסכון פנסיוני - הגדרות עמית מוטב - יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו )תגמולי עובד ומעביד, פיצויים והפקדות במעמד עצמאי( בשנת המס, כספים לקופת גמל לקצבה, בסכום שלא פחת מ 16%- מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס - כלומר הפקדה שנתית של לפחות 22,790 ש"ח בשנת המס .2023 עמית שאינו מוטב - יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו )תגמולים עובד ומעביד, פיצויים והפקדות במעמד עצמאי( בשנת המס, כספים לקופת גמל לקצבה, בסכום שפחת מ 16%- מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס - כלומר הפקדה שנתית שפחתה מ - 22,790 ש"ח בשנת המס .2023 ניכוי סעיף 47 - הפחתה של סכום מההכנסה החייבת במס. זיכוי סעיף 45 - הפחתה של סכום מהמס לתשלום. הזיכוי הינו קבוע ועומד על שיעור של 35% למעט זיכוי לביטוח חיים ואי כושר עבודה )גם לטובת משכנתא( העומד על שיעור של .25% הכנסה מבוטחת - הכנסת עבודה שבשלה שילם מע סיק בעד עובדו סכומים לקופת גמל )ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל( וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה )פנסיה תקציבית(. הכנסה לא מבוטחת - הכנסת עבודה בגינה המעסיק אינו מפקיד כספים לקופת גמל )ביטוח מנהלים, קרן פנסיה או קופת גמל( וכן הכנסה אחרת שאינה ממשכורת עד לסכום שנתי 112,800 ש"ח והכל בהתאם להגדרת משכורת ב סעיף 1 לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, תשכ"ד - .1964 הכנסה נוספת לעצמאי - סך כל הכנסתו החייבת של יחיד, שאינה הכנסה מבוטחת ועד לסכום של 225,600 ש"ח לשנה. * אבי רוזנבאום - מומחה במיסוי פנסיוני ותכנוני פרישה, כיום מרצה בתחום הפרישה, יו"ר ברוקר סוכנות לביטוח ומנכ"ל Tax:on החזרי מס דיגיטליים לשכירים, ל שעבר מנכ"ל כלל פנסיה וגמל ומשנה למנכ"ל כלל חברה לביטוח .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==