אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2021 לקראת 2022

סוף שנת המס 2021 לקראת שנת 2022 115 עובד במשק בית מוגדר בביטוח הלאומי כמי שמועסק בעבודות שוטפות ורגילות במסגרת ביתו הפרטי של המעסיק או בעבודות ניקיון בבניין משותף. נכללים גם מי שעוסקים בטיפול בילדים, במבוגרים, בקשישים ובסיעודיים. לא נכללים מי שעוסקים בעבודות לצורך עסקו או משלח ידו של המעסיק. מדובר בעבודות שבטבען נחוצות לשמירה על אחזקה תקינה ועל תפקוד משק הבית הפרטי )ולא העסק( ו/או הבניין המשותף, וסיוע לבעל הבית הפרטי ו/או לבני ביתו בניהול משק הבית, כמו: עבודות ניקיון וחצרנות, טיפול, השגחה ושירותי שמרטפות, נהג פרטי, שומר שלא נשלח מטעם חברה, מ טפל סיעודי שנשלח על ידי חברה פרטית ומועסק על ידי המטופל מעבר לשעות שנקבעו על ידי החברה והעסקה משותפת על ידי קבוצת הורים בשמירה על ילדים. תנאי העבודה מפורטים באתר הביטוח הלאומי. בין היתר נקבעו בהוראות מי שאינם כלולים בין העבודות במשק הבית: הוראה פרטית והנחי ית סדנאות וגננים שעיקר עיסוקם בגננות. עובד משק בית העקרונות המצטברים שעל פיהם נחשב מבוטח לעובד במשק בית , על פי הביטוח הלאומי : .1 המעסיק הוא אדם פרטי )או ועד בית, או קבוצת הורים( והעבודה אינה לצורך עסקו או משלח ידו. .2 העבודה נחוצה וחיונית, ואילולא היו מעסיקים את העובד אזי היו מעסיקים עובד אחר במקומו. .3 לעובד במשק הבית משולם שכר ריאלי )ולא סמלי( והוא אינו עובד בהתנדבות או ללא שכר. .4 העובד במשק הבית אינו מבצע את העבודה במסגרת עזרה הדדית טבעית בין בני המשפחה או בין חברים. .5 העבודה שמבוצעת נמדדת בכסף ומוערכת כשכר עבודה במסגרת קשר חוזי להסדרת זכויות וחובות בין עובד למעסיקו. .6 עיקר העבודה נעשה באופן סדיר וקבוע במסגרת שעות עבודה או ימי עבודה קב ועים. .7 העובד במשק הבית מחויב לבצע את העבודה באופן אישי. .8 העובד במשק הבית אינו מעסיק עובדים בביצוע העבודה. .9 היקף העבודה ריאלי וסביר ביחס לסוג העבודה. עבודה בבית העובד בדרך כלל עובד שכיר מבצע עבודה אצל המעסיק. לעתים העבודה מתבצעת בביתו של העובד וסביר שהוא מנה ל עסק עצמאי. דוגמה לכך ניתנה בפסק דין פרפרה נגד הביטוח הלאומי )ב"ל 41382-0811 , מיום 9.5.2012 .( על פי ההוראות שפרסם הביטוח הלאומי, כאשר העבודה מתבצעת בביתו של מבצע העבודה, הוא ייחשב עצמאי ולא עובד שכיר. צו הרחבה לביטוח פנסיוני במשק בצו ההרחבה לביטוח הפנסיוני נקבעו העובדים שהצו חל עליהם, לרבות עובדים שלא חלה עליהם חובת ביטוח על פי חוק או הסכם כלשהו. בדרך כלל עובדי משק בית נמנים על עובדים אלו ולכן צו ההרחבה חל עליהם. ההפקדה לביטוח פנסיוני היא נוסף על התשלו ם לביטוח הלאומי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==