אליוט גלובל ישראל | סוף שנת המס 2023 לקראת 2024

סוף שנת המס 2023 לקראת שנת 2024 113 על המעסיק מוטלת החובה להפנות את הנער לבדיקות והזמן הנדרש לבדיקות יחשב לנער כחלק משעות העבודה. בתיקון לתקנות עבודת נוער נקבע עוד, כי על המעסיק לנהל פנקס שבו ירשמו ביחס לכל נער העובד אצלו הפרטים הבאים: .1 שמו המלא ושם אביו וכן כתובתו. .2 אם לנער יש תעודת זהות, את מספרה. .3 מספר פנקס העבודה של הנער. .4 תאריך הלידה. .5 תאריך התחלת העבודה. .6 פרוט מדויק של מסגרת יום העבודה, כולל הפסקות, של שבוע העבודה וכן רישום נוכחות סדיר הכולל שעות עבודה בפועל והפסקות, רישום כאמור שלא באמצעים דיגיטליים או אלקטרוניים יהיה חתום מידי יום בידי הנער ומאושר בחתימת אחראי שמונה על ידי המעסיק. .7 מועדי חופשה שנתית וימי מחלה. .8 התאריך בו חדל הנער לעבוד. צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק החל מיום 1.1.2008 חלים על כל העובדים והמעסיקים במשק הוראות צו ההרחבה המחייב את המעסיקים לבטח את העובדים בפנסיה מקיפה. בחודש 8/2011 נחתם צו הרחבה להסכם הקיבוצי הכללי לפנסיה חובה המשפר את תנאי הצו הקודם מיום 1.1.2008 שקבע לראשונה את זכות העובדים לפנסיה המחייבת את המעסיקים במשק להפריש כספי פנסיה לעובדים לפחות עד לשכר בגובה השכר הממוצע במשק ולפי מדרגות אחוזי הפרשה שהסתכמו החל משנת 2017 ל - .18.5% הצו יחול על כלל העובדים במשק, למעט מי שיש לו הסדר פנסיה מיטיב אשר ימשיך לחול עליו. מעסיק אשר אינו מקיים את הצו נוטל על עצמו סיכון גדול כך שבמקרה אירוע של נכות או מוות לעובד - יכול שייקבע כי המעסיק יאלץ להיכנס לנעליו של המבטח ולשלם כל מה שאמור היה לשלם המבטח )קרן הפנסיה ו/או חברת הביטוח(. עובד שמתחיל לעבוד ואין לו ביטוח פנסיוני פעיל ממקום העבודה הקודם יקבל את הפרשות הפנסיה בתום 6 חודשי עבודה מהיום בו התחיל לעבוד ולא רטרואקטיבית. אם היה לעובד הסדר פנסיה במקום עבודתו הקודם, ביצוע ההפרשות לגביו יחל לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס, המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית למועד תחילת עבודתו.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==